Feces, mikrobiologisk provtagning

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.
Remiss:
- Elektroniskt i TakeCare och Labportalen
- Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi
 
Specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.
Provtagning:
Feces kan tas med provpinne eller i Fecesrör beroende på frågeställning/analys.

Pinnprov
Provet tas på olika sätt beroende på om avföring kan presteras eller inte.

Använd TRANSWAB lila
- Acinetobacter
- Bakteriell fecesdiagnostik (Salmonella, shigella-EIEC, yersinia, campylobacter, EHEC, ETEC, EPEC, EAEC)
- Bakteriell fecesdiagnostik utvidgad (+ analyserna Aeromonas, Plesiomonas, Vibrio (Kolera))
- Bakteriescreening specifik art, resistens
- Svampodling
- Trikomonas
- VRE-screening

1. Fecesprov efter avföring
Ta provet genast efter avföring innan torkning med papper. Stryk provtagningspinnen mot ändtarmsöppningen. Kontrollera att det finns avföring på pinnen, en liten mängd avföring på pinnens spets är tillräcklig. Stoppa pinnen i röret, bryt av pinnen mot rörets kant och skruva på korken.

2. Om avföringsprov inte kan presteras
För upp provpinnen ca 5 cm i ändtarmen och snurra provpinnen några gånger innan den dras ut.     

Fecesrör
Använd Fecesrör
- Clostridioides difficile
- Helicobacter
- Mykobakterier

- Parasit-DNA,
- Parasiter mikroskopi
- Schistosoma
- Strongyloides

- Enterovirus
- GE virus utvidgad
- Norovirus
- Parechovirus

Samla avföring på ett papper eller i ett kärl. Använd skeden och fyll Fecesröret med 2-3 skedar avföring. Sätt tillbaka skeden i Fecesröret och skruva på locket.

- För parasitprov
Ta om möjligt även blodiga eller slemmiga partier.     
För Strongyloides, färskt fecesprov bör vara på parasitlaboratoriet måndag eller tisdag då undersökning/anrikning av provet sker i 4-5 vardagar.
 

Alternativ provtagning Norovirus. Se tilläggsinformation

Tilläggsinformation

Alternativ provtagning Norovirus -pinnprov
I undantagsfall kan pinnprov tas.
Använd TRANSWAB lila

För upp provpinnen ett par centimeter i ändtarmen och snurra provpinnen några gånger innan den dras ut. Stoppa pinnen i röret, bryt av pinnen mot rörets kant och skruva på korken.
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium
 

Strongyloides

- F​örvaras i rumstemperatur
- Provet bör vara på laboratoriet måndag eller tisdag

Övriga prov

​- Förvaras i kyl
- För transporttider se respektive provtagningsanvisning

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.
Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet och anges på respektive smittämne.​

Svarstid där separat anvisning saknas: 
- Svampodling: Svar lämnas inom 5 vardagar.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​