Parasit-DNA och mikroskopi maskägg

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:

Misstanke om tarminfektion med Giardia, Cryptosporidium eller Entamoeba histolytica

Beställ: Parasit-DNA -feces
Analys: Cryptosporidium species-, Entamoeba histolytica- och Giardia intestinalis-DNA utförs alltid tillsammans.

Misstanke om infektion med Entamoeba histolytica i abscess

Beställ: Parasit-DNA, abscess
Analys: Cryptosporidium species-, Entamoeba histolytica- och Giardia intestinalis-DNA

Misstanke om infektion med tarmparasiter som protozoer och/eller maskar vid utlandssmitta

För Strongyloides se separat anvisning.
Beställ: Parasiter, utland -feces
Analys: Cryptosporidium species-, Entamoeba histolytica-, Giardia intestinalis-DNA och Mikroskopi maskägg

Immunsupprimerad patient, misstanke om infektion med tarmparasiter som protozoer och/eller maskar

Beställ: Parasiter, immunsupp -feces
Analys: Cryptosporidium species-, Entamoeba histolytica-, Giardia intestinalis-DNA och Mikroskopi maskägg   

Misstanke om tarminfektion med Schistosoma

Beställ: Schistosoma, maskägg -feces Provtagning Schistosoma

Misstanke om Springmaskinfektion (Enterobius)

Beställ: Springmask -tejp  Provtagning Springmask

Misstanke om Strongyloidesinfektion

Strongyloides, indikation och provtagning

Vid utsöndring av mask/masksegment

Beställ: Maskar och larver, identifiering -mask Provtagning Parasitidentifiering

Misstanke om infektion med Cyclospora eller Cystoisospora

Beställ: Cyclospora -F
Beställ: Cystoisospora -F

Misstanke om tarminfektion med annan specifik parasitart

Beställ: Parasiter, mikroskopi -feces. Ange specifik parasitfrågeställning.

Vid misstanke om specifik parasitart i annat provmaterial än feces

Beställ: Parasiter, mikroskopi -övrigt. Ange specifik parasitfrågeställning.

Tilläggsinformation

Provtagning för parasiter i feces kan till exempel vara aktuellt vid
- mag- tarmbesvär
- diarréer
- eosinofili
- hälsokontroll efter vistelse i endemiskt område
- misstanke om bärarskap 
Remiss:

- Elektronisk i TakeCare och Labportalen
- Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi

Ange alltid symtom, smittort och eventuell utlandsvistelse

Provtagning:

Undvik provtagning eftermiddag före helg.

Parasit-DNA -feces

Använd Fecesrör
- Feces, 2-3 skedar feces, om möjligt även blodiga eller slemmiga partier. Provtagning feces

Parasit-DNA -abscess  (Entamoeba histolytica)

Använd Sterilt provrör
- Punktat/aspirat från abscess  3-5 mL

Parasit, utland och Parasit, immunsupp

Använd Fecesrör
- Feces, 2-3 skedar feces, om möjligt även blodiga eller slemmiga partier.
Vid misstanke om maskägg rekommenderas 2-3 prover, tagna på olika dagar. 

Parasiter mikroskopi, Cyclospora, Cystoisospora

Använd Fecesrör
- Feces, 2-3 skedar feces, om möjligt även blodiga eller slemmiga partier, rekommenderas 2-3 prover tagna på olika dagar. Ange specifik parasitfrågeställning.

Förvaring / transport:

Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Fecesrör och Sterilt provrör

Förvara provet kylt

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 

Svarsrutiner:

Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

- Parasit-DNA: Svar lämnas inom 2 vardagar.
- Parasit, utland och Parasit, immunsupp: Svar lämnas inom 1 vecka.
- Parasiter, mikroskopi, Cyclospora, Cystoisospora: Svar lämnas inom 1 vecka.

Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​