Strongyloides stercoralis

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:

Vid misstanke om strongyloidesinfektion trots negativt fynd vid mikroskopi i feces

Undersökning efter anrikning
Beställ: Strongyloides -F

Strongyloides mikroskopi ingår även i undersökningen Parasiter, utland och Parasiter, immunsupp.

Vid misstanke om Strongyloidesinfektion i andra typer av prov

Beställ: Parasiter, mikroskopi -Övr
Ange frågeställning Strongyloides på Kliniska uppgifter och typ av prov, Csv, BAL, eller Sputum, på Lokalisation.

Tilläggsinformation

Värden kan infekteras via huden.

Initiala symtom är övergående hudklåda och eventuellt astmaliknande symtom. Infektionen är ofta symtomlös men ibland förekommer diarré eller enteropati med malabsorption. Allergiska symtom och leukocytos med eosinofili förekommer. Kronisk smitta kan kvarstå många år efter utlandsvistelse. Hos patienter med nedsatt immunförsvar kan infektionen vara livshotande.

Remiss:

- Elektronisk i TakeCare och Labportalen
- Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi

Ange alltid klinisk anamnes och förmodad smittort.
Beställning på pappersremiss. Ange önskad analys på Annan undersökning.

Provtagning:

Strongyloides

Använd Sputumburk eller Fecesrör
- Feces, fyll burken/röret till mer än hälften.

Samla avföring på ett papper eller i ett kärl. Använd spatel eller sked och fyll burken/röret till hälften med avföring. Skruva på locket.

Färskt fecesprov bör vara på parasitlaboratoriet måndag eller tisdag då undersökning/anrikning av provet sker i 4-5 vardagar.

Parasiter, mikroskopi

Använd Sterilt provrör
- Cerebrospinalvätska (Csv) 1-2 mL
- Bronkoalveolärt lavage (BAL) 1-2 mL

Använd Sputumburk
- Sputum Provtagning Sputum

Förvaring / transport:

Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Sputumburk och Fecesrör (Strongyloides)

- Förvara provet i rumstemperatur (larverna dör i kyla).
- Provet ska komma till laboratoriet inom 24 timmar, helst måndag eller tisdag.

Sterilt provrör och Sputumburk (Parasiter mikroskopi)

- Förvara provet kylt.

​Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 

Svarsrutiner:

Svarstid beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

- Strongyloides: Svar lämnas inom 5 vardagar. 
- Parasiter, mikroskopi: Svar lämnas inom 5 vardagar. 

Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​