Parasitidentifiering

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Larv
  • Löss
  • Ektoparasit
  • Mask
  • Taenia segment
Indikationer / kompletterande analyser:
Fynd av misstänkta humanpatogena maskar och larver
Beställ: Maskar och larver, identifiering -mask

Fynd av misstänkt ektoparasit, till exempel löss
Beställ: Parasiter mikroskopi -övrigt. Ange ektoparasit på Lokalisation.

Ektoparasiter lever utanför de organismer de parasiterar på. Diagnostik utförs visuellt med förstoringsglas eller mikroskopi.

​Infektion med Echinokocker vid cysta i lever eller andra organ
För mikroskopisk undersökning av cystvätska/aspirat
se provtagningsanvisning Echinokocker
Remiss:
Mikrobiologi
Viktigt att ange kliniska data på remissen, exempelvis provlokal, symtom och eventuell utlandsvistelse.
Provtagning:
Maskar och larver, identifiering
- Mask/larv, sterilt provrör/burk fylld med fysiologisk koksaltlösning eller alkohol (etanol)

Parasiter mikroskopi, övrigt
- Ektoparasiter, sterilt provrör/burk utan tillsats, stäng ordentligt
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
  • Förvara provet i rumstemperatur.

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.​

Maskar och larver, identifiering och Parasiter mikroskopi: 
Svar lämnas inom 2-4 vardagar.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​