Echinokocker

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Echinococcus
  • Dvärgbandmask
  • levercysta echinokocker
  • cystvätska echinokocker
Indikationer / kompletterande analyser:
​Infektion med Echinokocker vid cysta i lever eller andra organ

Beställ: Parasiter, mikroskopi -övrigt. Ange Echinokocker på Kliniska uppgifter och provlokal på lokalisation.

Undersökning som utförs:
- Mikroskopi av cystvätska efter terapeutisk eller diagnostisk punktion av Echinococcus cysta i lever eller andra organ.
- Undersökning av parasitviabilitet utförs om det är angett på beställningen.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi

Viktigt att ange på beställningen:
- Kliniska uppgifter och eventuell utlandsvistelse
- Misstanke om echinokockinfektion
- Önskemål om viabilitetsundersökning
- Provlokal
Provtagning:
Om parasitviabilitet önskas, undvik provtagning helg och eftermiddag före helg.

Parasiter, mikroskopi -övrigt
- Cystinnehåll från punktat/aspirat, i Sterilt provrör eller burk, minst 2 mL.
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
  • ​Förvara och transportera provet i rumstemperatur.
  • Provet bör komma till laboratoriet samma dag som provtagningen är utförd.

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 
Svarsrutiner:
Svarstid beräknas från provets ankomst till laboratoriet.
Echinokocker: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​