Springmask

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Enterobius vermicularis
  • Tejpprov
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om Springmask, framför allt vid klåda och rodnad runt anus
Beställ: Springmask -Tejp

Mikroskopi av tejpprov rekommenderas för påvisning av Springmaskägg och mask. Fecesmikroskopi har sämre känslighet.
 
Eftersom honmasken kryper ut på natten och lägger ägg runt anus är tejpmetoden en tillförlitligare diagnosmetod än fecesprov, då ägg/mask inte nödvändigtvis följer med i avföringen.
Remiss:

Klinisk mikrobiologi 

Provtagning:
Springmask
- Anus, använd genomskinlig tejp, objektglas och objektglasask 
 
Provtagning tejpprov:
- Ta provet på morgonen före tvättning och toalettbesök.
- Tryck den klibbiga sidan av tejpen mot analöppningen. Undvik att få avföring på tejpen.
- Klistra tejpen slätt på objektglaset och lägg glaset i asken för objektglas.
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Springmask

- Förvara objektglaset i rumstemperatur
- Skicka objektglaset i objektglasask

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.
Springmask: Svar lämnas inom 2 vardagar.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​