Schistosoma, maskägg

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Bilharzia
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstänkt Schistosomainfektion efter bad i sötvatten i riskområde
Beställ: Schistosoma maskägg -urin, -feces

Schistosoma, maskägg i feces ingår även i undersökningen Parasiter, utland.
 
Serologisk diagnostik kan vara aktuell. Utförs av Folkhälsomyndigheten

Tilläggsinformation

Tidiga symtom är klåda, urtikaria, även allergiska lungsymtom, feber (Katayama feber). 

Schistosoma hematobium utsöndras med urin och ger symtom från urinvägarna med till exempel hematuri och försvårat urinflöde.

Schistosoma mansoni, Schistosoma japonicum och Schistosoma mekongi ger symtom från tarm, lever och gallvägar och utsöndras med feces.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Ange alltid symtom och förmodad smittort.
Provtagning:
Undvik provtagning eftermiddag före helg.  

Schistosoma maskägg i feces
- fecesprov i Fecesrör, 2-3 skedar feces,

Samla avföring på ett papper eller i ett kärl. Använd skeden och fyll Fecesröret med 2-3 skedar avföring.
Ta om möjligt även blodiga eller slemmiga partier.
Rekommenderas​ 2-3 prover tagna på olika dagar.

Schistosoma maskägg i urin
- urinprov i Plastflaska ren, samlas under 4 timmar, mellan 10.00-14.00.

Urin samlas, under 4 tim dagtid. Tidpunkten 10.00-14.00 är viktig eftersom utsöndringen av ägg är som störst då. Det är viktigt man får med de sista urindropparna, vid varje urinering, eftersom dessa innehåller mest ägg.
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.​
Undvik provtagning eftermiddag före helg.  


Urin

- ​Förvara provet i rumstemperatur.
- Provet ska komma till laboratoriet samma dag som provtagning.
- Vid förvaring mer än en dag bör provet formalinbehandlas för att förhindra bakterieöverväxt. Tillsätt 1-2 mL 10% formalin/100 mL urin.


Feces

- Förvara provet kylt.

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Schistosoma, maskägg i urin: Svar lämnas inom 2 vardagar.
Schistosoma, maskägg i feces: Svar lämnas inom 1 vecka.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​