Herpes simplex virus

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • HSV
  • Kongenital/neonatal herpesinfektion
Akutföreskrifter:
Vid akuta frågeställningar vardagar kontaktas laboratoriet på telefon 08-517 719 99. Lördag, söndag och helgdag kontaktas jourhavande virolog.
Indikationer / kompletterande analyser:
Akut sjukdom
Blåsor eller sår:
Beställ: HSV 1/2-DNA -Blåsa, -Svalg
Analys: Herpes simplex 1- och herpes simplex 2-DNA utförs alltid tillsammans.

Meningit/encefalit:
Cerebrospinalvätska (Csv)
- Vid det akuta insjuknandet
Beställ:  HSV 1/2-DNA -Csv
Analys: Herpes simplex 1- och herpes simplex 2-DNA utförs alltid tillsammans.
Beställ: CNS virus -Csv
Analys: Herpes simplex 1- och herpes simplex 2-DNA, enterovirus-RNA och varicella zoster-DNA utförs alltid tillsammans.

- Om minst 10 dagar har gått efter insjuknandet
Antikroppar, samtidigt tagit prov för Csv och blod.
Beställ: Virus CNS-Ak -Csv
Analys: Herpes simplex IgG, morbilli IgG och varicella zoster IgG utförs alltid tillsammans.

Kongenital/neonatal herpesinfektion:
Prov tas på barn och mor.
- Barn
Beställ: HSV 1/2-DNA -Blåsa, -Csv, -Konj, -Nf, -S, -Svalg
Analys: Herpes simplex 1- och herpes simplex 2-DNA utförs alltid tillsammans.
- Mor
Beställ: HSV 1/2-DNA -Blåsa, -S
Analys: Herpes simplex 1- och herpes simplex 2-DNA utförs alltid tillsammans.
Beställ: Herpes simplex-Ak
Analys: Herpes simplex 1- och herpes simplex 2 IgG utförs alltid tillsammans.
- Övrig kongenital/neonatal infektion : Se även provtagning för för ToRCH

Infektion hos immunsupprimerade:
Provtagning beroende på frågeställning och patientkategori.
Beställ: HSV 1/2-DNA -BAL, -S, -Trak
Analys: Herpes simplex 1- och herpes simplex 2-DNA utförs alltid tillsammans.
 
Infektion i öga:
Beställ: HSV 1/2-DNA -Glaskr, -Konj, -Korn
Analys: Herpes simplex 1- och herpes simplex 2-DNA utförs alltid tillsammans.

Särskilda frågeställningar:
Beställ: HSV 1/2-DNA -Vävnad
Analys: Herpes simplex 1- och herpes simplex 2-DNA utförs alltid tillsammans.

Bedömning av antikroppsstatus
Beställ: Herpes simplex-Ak
Analys: Herpes simplex 1- och herpes simplex 2 IgG utförs alltid tillsammans.

Vid önskemål om resistensbestämning
Ta prov med TRANSWAB lila.
Beställ: HSV 1/2-DNA -Blåsa, Ange Resistensbestämning på Kliniska uppgifter. 
Provet analyseras på Sahlgrenska sjukhuset​.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
HSV 1/2-DNA
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
- blåsmaterial, Klamydiaset cervix Provtagning blåsmaterial
- bronkoalveolärt lavage (BAL), Sterilt provrör Provtagning BAL
- cerebrospinalvätska (Csv), Sterilt provrör
- glaskropp, konjunktivalsekret, kornea Provtagning ögon
- nasofarynxaspirat, Trakealsugset och sugkateter
- nasofarynxsekret, TRANSWAB blå Provtagning nasofarynx
- svalgsekret, Klamydiaset cervix Provtagning svalg​
- trakealsekret, Sterilt provrör
- vävnad, minst 2 mm läggs i Sterilt provrör med 0,5 mL-1 mL fysiologisk koksaltlösning.

HSV1/2-DNA, CNS virus
 - cerebrospinalvätska (Csv), Sterilt provrör Provtagning Csv

Virus CNS-Ak
Samtidigt taget prov för Csv och blod 
- cerebrospinalvätska (Csv), Sterilt provrör
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Herpes simplex-Ak
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.​
  • Förvara provet kylt.
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.​

Herpes simplex 1- och herpes simplex 2-DNA
  • Csv, svar lämnas senast nästa vardag.
  • Övrigt provmaterial, svar lämnas inom 1-4 vardagar.
Herpes simplex-Ak -serum
  • Svar lämnas inom 1-3 vardagar.
Virus CNS-Ak -Csv
  • Svar lämnas vanligen inom 1 vecka.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​.​​​