Herpes simplex virus

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • HSV
  • Kongenital/neonatal herpesinfektion
  • Neonatal herpesinfektion
Akutföreskrifter:
Vid akuta frågeställningar vardagar kontaktas laboratoriet på telefon 08-123 719 99. Lördag, söndag och helgdag kontaktas jourhavande virolog via knappval.
Indikationer / kompletterande analyser:
Vid beställning HSV 1/2-DNA och HSV 1/2-DNA, akut
Analys: Herpes simplex 1 (HSV-1) och Herpes simplex 2 (HSV-2) utförs alltid tillsammans


Akut beställning - Vid misstanke om akut infektion

Vid misstanke om meningit/encefalit, kongenital/neonatal infektion eller förekomst av blåsor i sen graviditet/ förlossning.

Meningit/encefalit

Beställ: CNS virus/bakterie-PCR -Csv
Analys: Herpes simplex 1 och 2 ingår i CNS virus/bakterie-PCR


Kongenital/neonatal herpesinfektion, akut
- prov på barn och mor

Barn:
Beställ: HSV 1/2-DNA -akut, -Blåsa, -Konj, -Nf, -S, -Svalg

Mor:
Beställ: HSV 1/2-DNA, akut -Blåsa
 

Ordinarie beställning rutin och/eller screening

Aktuell infektion

Beställ: HSV1/2-DNA, -Blåsa, -Svalg, -Konj, -Nf, - S,
För infektion hos immunsupprimerade kan prov tas från -BAL och -Trak 
 

CNS infektioner

Om minst 10 dagar har gått efter insjuknandet:
- Antikroppar, samtidigt tagit prov för Csv och blod.
Beställ: Virus CNS-Ak -Csv
Analys: Herpes simplex IgG, morbilli IgG och varicella zoster IgG utförs alltid tillsammans.
 

Kongenital/neonatal herpesinfektion
- prov på barn och mor

Barn:
Beställ: HSV 1/2-DNA -Blåsa, -Konj, -Nf, -S, -Svalg

Mor:
Beställ: HSV 1/2-DNA -Blåsa, -S
Beställ: Herpes simplex-Ak
Analys: Herpes simplex 1- och herpes simplex 2 IgG utförs alltid tillsammans.
 
- Övrig kongenital/neonatal infektion : Se ToRCH


Infektion i öga

Beställ: HSV 1/2-DNA -Glaskr, -Konj, -Korn


Särskilda frågeställningar

Beställ: HSV 1/2-DNA -Vävnad
Beställ: HSV 1/2-DNA Övr Ange fostervatten, benmärg, placenta på lokalisation 


Bedömning av antikroppsstatus

Beställ: Herpes simplex-Ak
Analys: Herpes simplex 1- och herpes simplex 2 IgG utförs alltid tillsammans.


Vid önskemål om resistensbestämning

Ta prov med TRANSWAB lila.
Beställ: HSV 1/2-DNA -Blåsa, Ange Resistensbestämning på Kliniska uppgifter. 
- Provet skickas till Sahlgrenska sjukhuset för analys.
Remiss:
- Elektroniskt i TakeCare och Labportalen
- Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi
Provtagning:

CNS virus/bakterie-PCR

Använd Sterilt provrör
- Cerebrospinalvätska (-Csv), 1 mL

HSV 1/2-DNA, akut

Använd Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
- Blodprov (serum)

Använd TRANSWAB lila
- Blåsa, Provtagning blåsa
- Svalg, Provtagning svalg​
- Ögon: Konjunktivalsekret (-Konj), Provtagning ögon

Använd TRANSWAB blå
- Nasofarynx (-Nf), Provtagning nasofarynx

HSV1/2-DNA

HSV 1/2 -DNA kan beställas tillsammans med varicella zoster-DNA och tas i samma rör

Använd Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
- Blodprov (-Serum)

Använd TRANSWAB lila
- Blåsa, Provtagning blåsa
- Svalg, Provtagning svalg
- Ögon: Glaskropp (-Glaskr), Konjunktivalsekret (-konj), och Kornea (-Korn), Provtagning ögon

Använd TRANSWAB blå
- Nasofarynx (-Nf), Provtagning nasofarynx

Använd Trakealsugset och sugkateter
- Nasofarynxaspirat (-Naspf), Provtagning nasofarynx

Använd Sterilt provrör
- Bronkoalveolärt lavage (-BAL), Provtagning BAL
- Trakealsekret (-Trak), Provtagning trakelsekeret
- Vävnad, minst 2 mm läggs i Sterilt provrör med 0,5 mL-1 mL fysiologisk koksaltlösning.

Virus CNS-Ak

Samtidigt taget prov för Csv och blod
- Cerebrospinalvätska (-Csv), Sterilt provrör 1,5 mL
- Blodprov (Serum) Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Herpes simplex-Ak

Använd Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Blodprov (Serum)

Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Sterilt provrör, TRANSWAB och Trakealsugset

- Förvaras kylt
 

Serumrör

Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemp: Max 1 dygn
  • Kylt: max 3 dygn
  • Provet kan transporteras i rumstemperatur

Centrifugerat prov:

  • Kylt: max 1 vecka
  • Provet kan transporteras i rumstemperatur
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.​

- CNS virus/bakterie-PCR: Svar lämnas inom 6 timmar.

- HSV 1/2-DNA, akut: Svar lämnas vanligtvis inom 6 timmar.
Ytterligare analys kan i vissa fall behövas för bedömning vilket kan medföra längre svarstid.
 
- HSV 1/2-DNA: Svar lämnas inom 3 vardagar.
 
- Herpes simplex-Ak -Serum: Svar lämnas inom 1-3 vardagar.
- Virus CNS-Ak -Csv: Svar lämnas vanligen inom 1 vecka.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​