Blåsmaterial, mikrobiologisk provtagning

Klinisk mikrobiologi

Akutföreskrifter:
Vid akuta frågeställningar vardagar kontaktas laboratoriet på telefon 08-517 719 99. Lördag, söndag och helgdag kontaktas jourhavande virolog.
Indikationer / kompletterande analyser:
Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.
Provtagning:
Val av provrör är beroende av frågeställning/analys.

Herpesblåsa
Använd Klamydiaset cervix
Ta provet med den rosa provpinnen.
- Herpes simplex virus (HSV)

Övriga blåsor
Använd TRANSWAB lila
- Enterovirus
- Varicella zoster virus (VZV)

Välj ut den färskaste blåsan eller sår. Lyft av blåstaket/krustan och rulla pinnen mot blåsbotten under ett lätt tryck. Stoppa pinnen i provröret. Bryt av provpinnen vid markeringen och skruva på korken.
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Klamydiaset:
  • Kan förvaras i rumstemperatur

Övriga prov:
  • Förvara provet kylt


Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.

Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet och anges på respektive smittämne.
Ackreditering:
​För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se Information om ackrediterade tjänster.