Blåsmaterial, mikrobiologisk provtagning

Klinisk mikrobiologi

Akutföreskrifter:
Vid akuta frågeställningar vardagar kontaktas laboratoriet på telefon 08-123 719 99. Lördag, söndag och helgdag kontaktas jourhavande virolog via knappval.
Indikationer / kompletterande analyser:

Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.

Remiss:

- Elektronisk i TakeCare och Labportalen
- Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi

Specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.

Provtagning:

Blåsmaterial

Använd TRANSWAB lila

- Enterovirus
- HSV 1/2-DNA, akut
- HSV 1/2-DNA
- Varicella zoster virus (VZV)

Välj ut den färskaste blåsan eller sår. Lyft av blåstaket/krustan och rulla pinnen mot blåsbotten under ett lätt tryck. Stoppa pinnen i provröret. Bryt av provpinnen vid markeringen och skruva på korken.

Förvaring / transport:

Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

TRANSWAB

  • Förvara provet kylt

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.

Svarsrutiner:

S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet och anges på respektive smittämne.

Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​