Cytomegalovirus

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: CMV
Akutföreskrifter:
Vid akuta frågeställningar vardagar kontaktas laboratoriet på telefon 08-517 719 99. Lördag, söndag och helgdag kontaktas jourhavande virolog.
Indikationer / kompletterande analyser:
Akut sjukdom
Primärinfektion:
Beställ: CMV-Ak -serum
Analys: CMV IgG och CMV IgM utförs alltid tillsammans.

Infektion hos immunsupprimerade:
Provtagningsmaterial beroende på frågeställning och patientkategori.
Beställ: CMV-DNA kvant -BAL, -Csv, -plasma
Beställ: CMV-DNA -benmärg, -vävnad 

Behandlingskontroll:
Beställ: CMV-DNA -plasma

Kongenital/neonatal infektion samt infektion hos gravid:
Beställ: CMV-Ak -serum
Analys: CMV IgG och CMV IgM utförs alltid tillsammans.
- Barn
Beställ: CMV-DNA kvant -urin
- Mor
Beställ: CMV-DNA kvant -fostervatten, -plasma
Beställ: CMV-DNA -placenta
CMV ingår även i ToRCH

Infektion i öga:
Beställ: CMV-DNA kvant -glaskropp

Bedömning av antikroppsstatus
Beställ: CMV-IgG -serum
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
CMV-Ak
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp

CMV-DNA kvant
- blodprov i EDTA-rör, lila propp
- bronkoalveolärt lavage (BAL), Sterilt provrör. Provtagning BAL
- cerebrospinalvätska, Sterilt provrör. Provtagning Csv 
- fostervatten, Sterilt provrör, 2-3 mL
- glaskropp,
provtagning Ögonsekret
- urin, Sterilt provrör, 5-10 mL, barn

CMV-DNA
- benmärg i EDTA-rör, lila propp, ca 0,5-mL
- blodprov i EDTA-rör, lila propp
- placenta 1 cm3 i Sterilt provrör med 0,5-1 mL fysiologisk koksaltlösning.
- vävnad/biopsi, minst 2 mm i Sterilt provrör med 0,5-1 mL fysiologisk koksaltlösning

CMV-IgG
-blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst till laboratoriet.

Serumrör och EDTA-rör (blod/benmärg):
  • Ocentrifugerat prov​
  • Förvara provet kylt
Övriga prov:
  • ​Förvara provet kylt.    
Skicka snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

CMV-Ak och CMV IgG: Svar lämnas inom 1-3 vardagar.
CMV-DNA och CMV-DNA kvant: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​.​​