Cytomegalovirus

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: CMV
Akutföreskrifter:
Vid akuta frågeställningar vardagar kontaktas laboratoriet på telefon 08-517 719 99. Lördag, söndag och helgdag kontaktas jourhavande virolog via knappval.
Indikationer / kompletterande analyser:

Akut sjukdom

Primärinfektion:
Beställ: CMV-Ak -S
Analys: CMV IgG och CMV IgM utförs alltid tillsammans.

Infektion hos immunsupprimerade:
Provtagningsmaterial beroende på frågeställning och patientkategori.
Beställ: CMV-DNA kvant -BAL, -Csv, -P
Beställ: CMV-DNA -Benmärg, -Vävnad 

Behandlingskontroll:
Beställ: CMV-DNA -P

Kongenital/neonatal infektion samt infektion hos gravid:
Beställ: CMV-Ak -S
Analys: CMV IgG och CMV IgM utförs alltid tillsammans.
- Barn
Beställ: CMV-DNA kvant -U
- Mor
Beställ: CMV-DNA kvant -fo vtn (fostervatten), -P
Beställ: CMV-DNA -Plac (placenta)
CMV ingår även i ToRCH

Infektion i öga:
Beställ: CMV-DNA kvant -Glaskropp
 

Bedömning av antikroppsstatus

Beställ: CMV-IgG -S
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:

CMV-Ak

- Blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
 

CMV-DNA kvant

- Blodprov i EDTA-rör, lila propp
- Bronkoalveolärt lavage (BAL), Sterilt provrör. Provtagning BAL
- Cerebrospinalvätska, Sterilt provrör. Provtagning Csv 
- Fostervatten, Sterilt provrör, 2-3 mL
- Glaskropp, provtagning Ögonsekret
- Urin, Sterilt provrör, 5-10 mL, barn
 

CMV-DNA

- Benmärg i EDTA-rör, lila propp, ca 0,5-mL
- Blodprov i EDTA-rör, lila propp
- Placenta 1 cm3 i Sterilt provrör med 0,5-1 mL fysiologisk koksaltlösning.
- Vävnad/biopsi, minst 2 mm i Sterilt provrör med 0,5-1 mL fysiologisk koksaltlösning
 

CMV-IgG

- Blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst till laboratoriet.

Serumrör

Ocentrifugerat prov:
- Rumstemp: Max 1 dygn
- Kylt: max 3 dygn
- Provet kan transporteras i rumstemperatur

Centrifugerat prov:
- Kylt: max 1 vecka
- Provet kan transporteras i rumstemperatur

EDTA-rör

Ocentrifugerat prov:
- Kylt: max 1 dygn
- Transporteras om möjligt kylt

Centrifugerat prov:
- Centrifugera EDTA-röret och häll av plasman till ett avhällningsrör utan tillsats. Ange på röret att det innehåller plasma.
- Rumstemperatur: max 1 dygn
- Kylt: max 5 dygn, transportera provet kylt

Övriga prov

- Förvaras kylt

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

CMV-Ak och CMV IgG: Svar lämnas inom 1-3 vardagar.
CMV-DNA och CMV-DNA kvant: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​