ToRCH

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:

Misstänkt neonatal/kongenital infektion, infektion under graviditet eller intrauterin fosterdöd (IUFD)

Mor och barn:
Beställ: ToRCH -S
Analys: Herpes simplex 1 IgG och 2 IgG, CMV IgG och IgM, rubellavirus IgG och IgM samt Toxoplasma  IgG och IgM utförs alltid tillsammans.

Beställ: ToRCH-IUFD -S
Analys: Herpes simplex 1 IgG och 2 IgG, CMV IgG och IgM, parvovirus B19 IgM och IgG, rubellavirus IgG och IgM samt Toxoplasma  IgG och IgM utförs alltid tillsammans.

Barn:
Beställ: CMV-DNA kvant -U

Mor:
Beroende på frågeställning, komplettera med provtagning från fostervatten (Fo vtn) och placenta (Plac)
Beställ: CMV-DNA -Plac
Beställ: CMV-DNA kvant -Fo vtn
Beställ: Enterovirus-RNA -Fo vtn, -Plac
Beställ: Parvovirus B19-DNA kvant -Fo vtn, -Plac
Beställ: Toxoplasma-DNA -Fo vtn, -Plac

Remiss:
- Elektronisk i TakeCare och Labportalen
- Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi
Provtagning:

ToRCH -S och ToRCH-IUFD -S

Använd Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp​ Kapillärprovtagning kräver minst 2 Mikrorör Serumrör med gel.
- Blodprov (Serum)

CMV-DNA kvant

Använd Sterilt provrör
- Urinprov, 4-9 mL (barn)
- Fostervatten (Fo vtn), 5-10 mL

CMV-DNA

Använd Sterilt provrör med koksaltlösning
- Placenta (Plac), 1 cm³ i provrör med 0,5-1,0 mL fysiologisk koksaltlösning

Enterovirus-RNA, Parvovirus B19-DNA, Toxoplasma-DNA

Använd Sterilt provrör
- Fostervatten (Fo vtn), 5-10 mL
- Placenta (Plac), 1 cm³ i provrör med 0,5-1,0 mL fysiologisk koksaltlösning

Förvaring / transport:

Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Serumrör

Ocentrifugerat prov:
- Rumstemp: Max 1 dygn
- Kylt: max 3 dygn
- Provet kan transporteras i rumstemperatur

Centrifugerat prov:
- Kylt: max 1 vecka
- Provet kan transporteras i rumstemperatur

Övriga prov

- Förvara provet kylt

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 

Prov som skickas med post

Svarsrutiner:

Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

- Herpes simplex 1 IgG och 2 IgG, CMV IgG och IgM, parvovirus B19 IgG och IgM, rubellavirus IgG och IgM, Toxoplasma  IgG och IgM
Mor: Svar lämnas vanligen inom 1 vecka.
Barn: Svar lämnas inom 1-3 vardagar.

- CMV-DNA, CMV-DNA kvant, Enterovirus-RNA, Parvovirus B19-DNA kvant, Toxoplasma-DNA: Svar lämnas inom 1-4 vardagar.

Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​