ToRCH

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Misstänkt neonatal/kongenital infektion, infektion under graviditet eller intrauterin fosterdöd

Mor och barn:
Beställ: ToRCH -S
Analys: Herpes simplex 1 IgG och 2 IgG, CMV IgG och IgM, rubellavirus IgG och IgM samt Toxoplasma  IgG och IgM utförs alltid tillsammans.

Beställ: ToRCH-IUFD -S
Analys: Herpes simplex 1 IgG och 2 IgG, CMV IgG och IgM, parvovirus B19 IgM och IgG, rubellavirus IgG och IgM samt Toxoplasma  IgG och IgM utförs alltid tillsammans.

Barn:
Beställ: CMV-DNA kvant -U

Mor:
Beroende på frågeställning, komplettera med provtagning från fostervatten (Fo vtn) och placenta (Plac)
Beställ: CMV-DNA -placenta
Beställ: CMV-DNA kvant -fostervatten
Beställ: Enterovirus-RNA -fostervatten, -placenta
Beställ: Parvovirus B19-DNA kvant -fostervatten, -placenta
Beställ: Toxoplasma-DNA -fostervatten, -placenta
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
ToRCH -S
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp​. Kapillärprovtagning kräver minst 2 mikrorör.

ToRCH-IUFD -S
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp

CMV-DNA kvant
- urinprov, Sterilt provrör​, 4-9 mL (barn)
- fostervatten (Fo vtn), Sterilt provrör, 5-10 mL

CMV-DNA
- placenta (Plac)
1 cm³ i Sterilt provrör med 0,5-1,0 mL fysiologisk koksaltlösning

Enterovirus-RNA, Parvovirus B19-DNA, Toxoplasma-DNA
- fostervatten (Fo vtn), Sterilt provrör, 5-10 mL
- placenta (Plac), 1 cm³ i Sterilt provrör med 0,5-1,0 mL fysiologisk koksaltlösning
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
  • ​Ocentrifugerat prov
  • Förvara provet kylt
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Herpes simplex 1 IgG och 2 IgG, CMV IgG och IgM, parvovirus B19 IgG och IgM, rubellavirus IgG och IgM, Toxoplasma  IgG och IgM
Mor, svar lämnas vanligen inom 1 vecka.
Barn, svar lämnas inom 1-3 vardagar.

CMV-DNA, CMV-DNA kvant, Enterovirus-RNA, Parvovirus B19-DNA kvant, Toxoplasma-DNA:
Svar lämnas inom 1-4 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​