Herpes simplex virus

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • HSV
  • Kongenital/neonatal herpesinfektion
Akutföreskrifter:
Vid akuta frågeställningar vardagar kontaktas laboratoriet på telefon 08-517 719 99. Lördag, söndag och helgdag kontaktas jourhavande virolog.
Indikationer / kompletterande analyser:
Akut sjukdom
Blåsor eller sår:
Beställ: HSV 1/2-DNA -blåsa, -svalg
Analys: Herpes simplex 1- och herpes simplex 2-DNA utförs alltid tillsammans.

Meningit/encefalit:
Cerebrospinalvätska (Csv)
- Vid det akuta insjuknandet
Beställ:  HSV 1/2-DNA -Csv
Analys: Herpes simplex 1- och herpes simplex 2-DNA utförs alltid tillsammans.
- På prov från patienter äldre än 10 år:
Beställ: CNS virus -Csv
Analys: Herpes simplex 1- och herpes simplex 2-DNA, enterovirus-RNA och varicella zoster-DNA utförs alltid tillsammans.
- Om minst 10 dagar har gått efter insjuknandet:
Antikroppar, samtidigt tagit prov för Csv och blod.
Beställ: Virus CNS-Ak -Csv
Analys: Herpes simplex IgG, morbilli IgG och varicella zoster IgG utförs alltid tillsammans.

Kongenital/neonatal herpesinfektion:
Prov tas på barn och mor.
- Barn
Beställ: HSV 1/2-DNA -blåsa, -Csv, -konjunktiva, -nasofarynx, -serum, -svalg
Analys: Herpes simplex 1- och herpes simplex 2-DNA utförs alltid tillsammans.
- Mor
Beställ: HSV 1/2-DNA -blåsa, -serum
Analys: Herpes simplex 1- och herpes simplex 2-DNA utförs alltid tillsammans.
Beställ: Herpes simplex-Ak
Analys: Herpes simplex 1- och herpes simplex 2 IgG utförs alltid tillsammans.
- Övrig kongenital/neonatal infektion : Se även provtagning för för ToRCH

Infektion hos immunsupprimerade:
Provtagning beroende på frågeställning och patientkategori.
Beställ: HSV 1/2-DNA -BAL, -serum, -trakealsekret
Analys: Herpes simplex 1- och herpes simplex 2-DNA utförs alltid tillsammans.
 
Infektion i öga:
Beställ: HSV 1/2-DNA -glaskropp, -konjunktivalsekret, -kornea
Analys: Herpes simplex 1- och herpes simplex 2-DNA utförs alltid tillsammans.

Särskilda frågeställningar:
Beställ: HSV 1/2-DNA -vävnad
Analys: Herpes simplex 1- och herpes simplex 2-DNA utförs alltid tillsammans.

Bedömning av antikroppsstatus
Beställ: Herpes simplex-Ak
Analys: Herpes simplex 1- och herpes simplex 2 IgG utförs alltid tillsammans.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Bilder
Klamydiaset cervix, Klamydiaset uretra, Virusset tunn, Sterilt provrör, Serumrör med gel, gul propp

HSV 1/2-DNA
- blodprov i serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
- blåsmaterial, klamydiaset Provtagning blåsmaterial
- bronkoalveolärt lavage (BAL), sterilt provrör Provtagning BAL
- cerebrospinalvätska (Csv), sterilt provrör
- glaskropp, konjunktivalsekret, kornea, virusset tunn Provtagning ögon
- nasofarynxsekret och aspirat, virusset tunn
- svalgsekret, klamydiaset
- trakealsekret, sterilt provrör
- vävnad, minst 2 mm läggs i sterilt provrör med 0,5 mL-1 mL fysiologisk koksaltlösning.
            
HSV1/2-DNA, CNS virus

 - cerebrospinalvätska (Csv), sterilt provrör Provtagning Csv

Virus CNS-Ak
Samtidigt taget prov för Csv och blod 
- cerebrospinalvätska (Csv), sterilt provrör och
- blodprov i serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Herpes simplex-Ak
- blodprov i serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Herpes simplex 1- och herpes simplex 2-DNA:
Csv, svar lämnas senast nästa vardag.
Övrigt provmaterial, svar lämnas inom 1-4 vardagar.

Herpes simplex-Ak -serum: Svar lämnas inom 1-3 vardagar.
Virus CNS-Ak -Csv: Svar lämnas vanligen inom 1 vecka.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.