Snabbingångar

Regionalt donationscentrum etableras på Karolinska

Ett gemensamt bekymmer för de länder som transplanterar patienter, så även i Sverige, är att antalet donatorer inte räcker för att kunna transplantera alla de människor som har behov av nya organ. Regionalt donationscentrum Stockholm Gotland, som nu etablerar sig på Karolinska Universitetssjukhuset, har som mål att förbättra detta

Nyheter

Se fler nyheter