ALS Center Karolinska

På ALS Center Karolinska, arbetar vi multidisciplinärt i ett ALS-team. Teamet startade 1970 på Neurologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset och finns för den som har drabbats av ALS och deras närstående. Vår uppgift är att ge individanpassad vård, behandling och stöd under sjukdomens gång.

Nyheter

Webbredaktör: Karolina Palmbäck