ALS-teamet

Vårt ALS-team kan erbjuda råd, stöd och konkreta åtgärder utifrån sjukdomen ALS (amyotrofisk lateralskleros) och dess konsekvenser till patienter, närstående och vårdgivare.

ALS-teamet är ett expertteam bestående av arbetsterapeut, kuratorer, fysioterapeuter, psykolog, logoped, läkare och sjuksköterska.

Målet för ALS-teamet är att du skall ha så god livskvalitet som möjligt och vi kan då erbjuda hjälp inom olika områden. Vi kan ge hjälp och träning direkt till dig men även erbjuda utbildning till andra som du kommer i kontakt med. Teamet är knutet till neurologiska kliniken där man i samarbete med Karolinska Institutet bedriver utvecklingsarbete och forskning kring ALS.

 

Hur arbetar vi inom ALS-teamet?

Vi kan bland mycket annat kartlägga behov av individuella hjälpinsatser i hemmet, erbjuda råd och hjälp rörande träning, hjälpmedel, bostadsanpassning, kostrådgivning, omvårdnadsfrågor samt hjälp i form av samtalsstöd både i grupp och individuellt. Vi erbjuder även information och vägledning kring samhällets hjälpmöjligheter samt utbildning om ALS till primärvård och kommuner.

Din läkare på neurologmottagningen ställer diagnos och gör uppföljningar, ordinerar mediciner och annan behandling, sänder remisser till andra vårdgivare och ger information om din sjukdom till dig och dina nära anhöriga. För en första kontakt med arbetsterapeut, dietist, logoped, kurator eller fysioterapeut krävs en remiss rån din ALS-läkare. De skrivs ofta i samband med ditt läkarbesök.

Arbetsterapeut

Om du har praktiska problem i vardagen kan du vända dig till någon av våra arbetsterapeuter: 08-585 847 82. De kan ge dig tips och råd, föreslå anpassning av t.ex. bostaden samt prova ut hjälpmedel.

Dietist

Om du går ner i vikt eller är orolig för att du inte får i dig alla näringsämnen du behöver, kan dietisten hjälpa dig att öka energi- och näringsintaget, t.ex. genom att förskriva näringsprodukter. Dietisten nås på telefon: 08-585 807 37

Fysioterapeut

Har du problem med eller frågor kring muskelfunktion och rörlighet eller om du behöver gånghjälpmedel då kan fysioterapeuten hjälpa dig med detta. Fysioterapeuten kan nås på telefon: 08-585 820 61. Om du har besvär med andningen och har mycket slem i luftvägarna och har svårt att hosta upp kan du vända dig till fysioterapeuten på andningsmottagningn. Telefon: 08-585 870 98

Kurator

När du eller dina närstående behöver samtalsstöd eller rådgivning kring den sociala situationen och samhällets stöd, kan våra kuratorer vara behjälpliga. Telefon till kurator: 08-585 853 99 / 08-585 871 13.

Logoped

Har du problem att tala eller svälja kan logopeden ge råd och träning eller prova ut kommunikationshjälpmedel. Logopeden nås på telefon: 08-585 815 40.

Sjuksköterska

I ALS- teamet finns två kontaktsjuksköterskor som är mycket tillgängliga för Dig som patient. De arbetar med ständig vårdkvalitetsutveckling samt värdebaserad vård baserat på patientenkäter för vårdprioriteringar.

Kontakta sjuksköterska på telefon: 08-585 820 70, knappval 5 + knappval 6, alternativt via 1177 . Sjuksköterska kan även förmedla kontakt till din läkare.

Psykolog

När du  behöver samtalsstöd kan vår psykolog vara behjälplig. Telefon till psykolog: 08-585 83 471