KNEP för diabetesteam

En mångfacetterad utmaning har vi som vårdpersonal att hjälpa våra patienter till den bästa tänkbara diabetesvården.

bild text bredvid mod (002).jpg

Kunskaper om barnets och familjens individuella styrkor och eventuella svårigheter kommer hjälpa oss att anpassa bemötande, behandling och stöd. 

Anpassning av mottagningsbesöket

Vi kan underlätta för våra patienter och deras familjer såväl före, under som efter besöket hos oss. Följande förslag är utformade för anpassning till patienter med neuropsykiatriska svårigheter men kan vara användbara för många fler. 

Tydlig kallelse angående besökets innehåll.pdf

Hur man pratar om svårigheter som påverkar egenvården.pdf

Anpassning av den fysiska miljön på mottagningen.pdf

Konkreta tips i mötet med patient och familj.pdf

Att kartlägga egenvårdsproblem och hitta stöd

Svårigheter med egenvården kan ha många olika orsaker. Därför behövs en kartläggning göras av barnets och familjens individuella styrkor och eventuella svårigheter. Kartläggningen kommer att hjälpa oss att anpassa bemötande, behandling och stöd inom teamet. Ibland framgår svårigheter som kräver fördjupad bedömning och behandling eller ytterligare stöd. Då kan patienten behöva remitteras för detta parallellt med att hen fortsätter sin kontakt inom diabetesteamet.

Vid misstanke om neuropsykiatriska svårigheter kan dessa, beroende på föräldrarnas och barnets/ungdomens önskemål, utredas stegvis.
Nedan beskrivs några strategier som underlättar upptäckt av svårigheter, och att bemöta det som dyker upp. 

Verktyg för analys av egenvårdsproblem.pdf

Egenvårdsproblem. Förslag på åtgärder inom teamet.pdf

Egenvårdsproblem. Beslutsstöd vid remittering.pdf

Anamnes för bedömning av eventuella neuropsykiatriska svårigheter .pdf

Information om remissinstanser vid egenvårdsproblem.pdf

Anpassad kravnivå

Hur hjälper man en person som gör minimalt för sin diabetesvård? Att ta reda på varför är första steget. Kanske saknas förmågan? Målen måste vara möjliga att uppnå! Här finns förklaring till olika beteenden och konkreta förslag till hur dessa kan bemötas,

Ett litet steg åt rätt håll är bättre än inget steg alls.

Ansvarsfördelning.pdf

Ungdomstiden. Utveckling och utmaningar.pdf

Verktyg för anpassad kravnivå.pdf

Arbetsblad för anpassad kravnivå.pdf

Lästips

  • Fleischer AV, From K. Exekutiva funktioner hos barn och unga. Studentlitteratur; 2016.
  • de Wit M, et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2022: Psychological care of children, adolescents and young adults with diabetes. Pediatric diabetes. 2022;23(8):1373-1389.
  • Gregory JW, et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2022: Diabetes in adolescence. Pediatric diabetes. 2022;23(7):857-871.
  • Lindholmer Olinder, et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2022: Diabetes education in children and adolescents. Pediatric diabetes. 2022;23:1229-1242.

 

Användbara länkar