Regionala expertteam / expertresurser

Ett expertteam består av ett antal experter från olika kompetensområden som är specialiserade på en diagnos eller diagnosgrupp. Det övergripande målet för ett expertteam är att förbättra omhändertagandet av patienter med sällsynta diagnoser och underlätta för deras närstående. CSD samverkar med de expertteam/expertresurser som finns inom Region Stockholm.

Ektodermal dysplasi

Pediatrisk cancer

Pediatrisk transplantation

Sällsynta endokrina diagnoser

Sällsynta epilepsisjukdomar

Sällsynta gastrointestinala diagnoser

Sällsynta gynekologiska tumörsjukdomar

Sällsynta hematologiska sjukdomar (inklusive koagulationssjukdomar)

Sällsynta immunbrist- och immunologiska sjukdomar

Sällsynta kraniofaciala diagnoser

Sällsynta kärlsjukdomar

Sällsynta leversjukdomar

Sällsynta lungsjukdomar

Sällsynta medfödda metabola sjukdomar

Sällsynta medfödda urogenitala diagnoser

Sällsynta neurologiska sjukdomar

Sällsynta neuromuskulära sjukdomar

Sällsynta njursjukdomar

Sällsynta reumatologiska sjukdomar

Sällsynta skelettsjukdomar

Sällsynta syndrom med missbildningar och/eller utvecklingsstörning

Sällsynta ärftliga tumörer

Sällsynta ögonsjukdomar

Regionala expertcenter

Kriterier och mål för expertteam inom CSD i Sverige