Stockholms Kraniofaciala centum

För att förbättra vården för patienter med kraniofaciala sjukdomar har Karolinska Sjukhuset sedan många år ett multidisciplinärt team, Stockholms Kraniofaciala Centrum, bestående av plastikkirurger, käkkirurger, ögonläkare, neurokirurger, öron- näsa- halsläkare, ortodontister, koordinator och psykolog. Vidare är kliniska genetiker, barnläkare, logopeder, anaplastologer och audiologer kopplade till detta team.

Stockholms Kraniofaciala Centrum bedömer och behandlar ovanliga missbildningar inom ansikte och skalle som till exempel Hemifacial mikrosomi (underutveckling av ena ansiktshalvan), Beckwith Wiedemanns syndrom, Tessierspalter (ansiktsspalter), Treacher Collins syndrom, Goldenhars syndrom och andra ovanliga syndrom. Vidare bedömer vi och behandlar ovanliga tumörer inom ansikte och skalle som till exempel fibrös dysplasi och neurofibromatos men också resttillstånd efter skador eller tumörkirurgi inom ansikte och skalle.

Individualiserad behandlingsplan

Eftersom Stockholms Kraniofaciala Centrum har alla nödvändiga specialister inom kraniofacial kirurgi behöver patienten inte remitteras till olika instanser, bedömningen görs vid ett tillfälle och en individualiserad behandlingsplan läggs upp. Nödvändiga röntgenundersökningar kan ofta göras inför detta besök men kan också behöva göras efteråt eller kompletteras. Operationer utförs multidisciplinärt beroende på typ av ingrepp, till exempel plastikkirurg och ögonläkare vid neurofibromatos i och kring ögonhålan, plastikkirurg och neurokirurg vid rekonstruktioner av skalle och ansikte efter svåra skador.

Då dessa patienter, och dess föräldrar, ofta behöver ett psykologiskt stöd är alltid en psykolog med och träffar patienten/föräldrarna enskilt och har vid behov uppföljning.

Spindeln i nätet i denna organisation är vår koordinator som kallar patienter, samordnar konferenser och operationer samt håller kontakten med patienter och remittenter.

ERN Cranio

Karolinska Universitetssjukhuset är medlemmar i det Europeiska referensnätverk ERN Cranio för sällsynta kraniofaciala missbildningar och öron-näsa-hals sjukdomar.

European Reference Network | ERN CRANIO website (ern-cranio.eu)

Remiss

Remisser till Stockholms Kraniofaciala Centrum ställs i Take Care till S Plastikkirurgi mottagning Karolinska Universitetssjukhuset, Gävlegatan 55, Solna NA2:05. 

Kontakt

Vår koordinator når du på telefon 08-123 745 56

Läs mer om sällaynta diagnoser på:

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD)