Varicella-zoster virus

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Herpes zoster
  • Vattkoppor
  • Bältros
  • Zoster
Akutföreskrifter:
Vid akuta frågeställningar vardagar kontaktas laboratoriet på telefon 08-123 719 99. Lördag, söndag och helgdag kontaktas jourhavande virolog via knappval.
Indikationer / kompletterande analyser:

Akut sjukdom

Akut primär infektion med blåsor

Beställ: Varicella zoster-DNA -Blåsa
Beställ: Varicella zoster-Ak
Analys: Varicella zoster IgG och varicella zoster IgM utförs alltid tillsammans. 
 

Akut reaktiverad infektion med blåsor

Beställ: Varicella zoster-DNA -Blåsa
Beställ: Varicella zoster-Ak
Analys: Varicella zoster IgG och varicella zoster IgM utförs alltid tillsammans.


Pneumonit

Beställ: Varicella zoster-DNA -BAL, -Trak
Beställ: Varicella zoster-Ak
Analys: Varicella zoster IgG och varicella zoster IgM utförs alltid tillsammans.
 

Meningit/encefalit

- Vid det akuta insjuknandet, Cerebrospinalvätska (Csv)
Beställ: CNS-panel -Csv
Analys: Varicella zoster ingår i CNS-panel

- Om minst 10 dagar har gått efter insjuknandet
Antikroppar, samtidigt taget  prov för Csv och blod
Beställ: Virus CNS-Ak -Csv
Analys: Varicella zoster IgG, herpes simplex IgG och morbilli IgG utförs alltid tillsammans.


Infektion hos immunsupprimerade

Provtagningsmaterial beroende på frågeställning och patientkategori.
Beställ: Varicella zoster-DNA -BAL, -S, -Trak
 

Infektion i öga

Beställ: Varicella zoster-DNA -Glaskropp, -Konj, -Kornea
 

Särskilda frågeställningar

Beställ: Varicella zoster-DNA -Vävnad
 

Bedömning av antikroppsstatus/immunitet

Beställ: Varicella zoster IgG
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare och Labportalen
Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi
Provtagning:

Varicella zoster-DNA

Varicella zoster-DNA kan beställas tillsammans med HSV 1/2 -DNA och tas i samma rör.

 
 
Använd Sterilt provrör
- Bronkoalveolärt lavage (BAL), Provtagning BAL  
- Trakealsekret, Provtagning trakealsekret
- Vävnad, minst 2 mm läggs i Sterilt provrör med 0,5 mL-1 mL fysiologisk koksaltlösning.
 
- Ögon: glaskropp, konjunktivalsekret, kornea. Provtagning ögon


CNS-panel -Csv

Använd Sterilt provrör
- Cerebrospinalvätska (Csv), 1mL 


Virus CNS-Ak-Csv

Samtidigt taget prov för Csv och blod.
- Cerebrospinalvätska (Csv), Sterilt provrör
- Blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
 

Varicella zoster-Ak och Varicella zoster IgG

Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
 

Sterilt provrör och TRANSWAB

- Förvaras kylt
 

Serumrör

Ocentrifugerat prov:
- Rumstemp: Max 1 dygn
- Kylt: max 3 dygn
- Provet kan transporteras i rumstemperatur

Centrifugerat prov:
- Kylt: max 1 vecka
- Provet kan transporteras i rumstemperatur

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.
Prov som skickas med post

Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

- Varicella zoster-DNA: Svar lämnas inom 2-4 vardagar. 
- CNS-panel: Svar lämnas inom 6 timmar

- Akut frågeställning av Varicella zoster-IgG besvaras vanligen samma dag.
- Varicella zoster-Ak -serum: Svar lämnas inom 1-3 vardagar.
- Virus CNS-Ak -Csv: Svar lämnas vanligen inom 1 vecka.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​