Varicella-zoster virus

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Herpes zoster
  • Vattkoppor
  • Bältros
  • Zoster
Akutföreskrifter:
Vid akuta frågeställningar vardagar kontaktas laboratoriet på telefon 08-517 719 99. Lördag, söndag och helgdag kontaktas jourhavande virolog.
Indikationer / kompletterande analyser:
Akut sjukdom
Akut primär infektion med blåsor:
Beställ: Varicella zoster-DNA -Blåsa
Beställ: Varicella zoster-Ak
Analys: Varicella zoster IgG och varicella zoster IgM utförs alltid tillsammans.  

Akut reaktiverad infektion med blåsor:
Beställ: Varicella zoster-DNA -Blåsa
Beställ: Varicella zoster-Ak
Analys: Varicella zoster IgG och varicella zoster IgM utförs alltid tillsammans.

Pneumonit:
Beställ: Varicella zoster-DNA -BAL, -Trak
Beställ: Varicella zoster-Ak
Analys: Varicella zoster IgG och varicella zoster IgM utförs alltid tillsammans.

Meningit/encefalit:
Cerebrospinalvätska (Csv)
- Vid det akuta insjuknandet
Beställ: Varicella zoster-DNA -Csv

Beställ: CNS virus-Csv
Analys: Varicella zoster-, herpes simplex 1- och herpes simplex 2- DNA samt enterovirus-RNA utförs alltid tillsammans.

- Om minst 10 dagar har gått efter insjuknandet
Antikroppar, samtidigt taget  prov för Csv och blod
Beställ: Virus CNS-Ak -Csv
Analys: Varicella zoster IgG, herpes simplex IgG och morbilli IgG utförs alltid tillsammans.

Infektion hos immunsupprimerade:
Provtagningsmaterial beroende på frågeställning och patientkategori.
Beställ: Varicella zoster-DNA -BAL, -S, -Trak

Infektion i öga:
Beställ: Varicella zoster-DNA -Glaskropp, -Konj, -Kornea

Särskilda frågeställningar:
Beställ: Varicella zoster-DNA -Vävnad

Bedömning av antikroppsstatus/immunitet

Beställ: Varicella zoster IgG
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Varicella zoster-DNA
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
- blåsmaterial, TRANSWAB lila Provtagning blåsa
- bronkoalveolärt lavage (BAL), Sterilt provrör. Provtagning BAL
- cerebrospinalvätska (Csv), Sterilt provrör. Provtagning Csv        
- glaskropp, konjunktivalsekret, kornea. Provtagning ögon
- trakealsekret, Sterilt provrör
- vävnad, minst 2 mm läggs i Sterilt provrör med 0,5 mL-1 mL fysiologisk koksaltlösning.

CNS virus-Csv
- cerebrospinalvätska (Csv), Sterilt provrör

Virus CNS-Ak-Csv
Samtidigt taget prov för Csv och blod.
- cerebrospinalvätska (Csv), Sterilt provrör och
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Varicella zoster-Ak
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Varicella zoster IgG
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Varicella zoster-DNA: Svar lämnas inom 2-4 vardagar.      

Akut frågeställning av Varicella zoster-IgG besvaras vanligen samma dag.
Varicella zoster-Ak -serum: Svar lämnas inom 1-3 vardagar.
Virus CNS-Ak -Csv: Svar lämnas vanligen inom 1 vecka.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se lä​nk Information om ackrediterade tjänster​​​​​.​​​​