Urinprovtagning, Klamydia/Gc & Mycoplasma/Ureaplasma

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
​Specifika indikationer, rekommendationer finns på anvisningar för
- Klamydia och gonokocker
- Mycoplasma genitalium och Ureaplasma urealyticum/parvum
Remiss:
- Elektroniskt i TakeCare och Labportalen
- Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi

Specifika remissuppgifter anges på anvisningen för Klamydia, gonokocker, Mycoplasma genitalium och Ureaplasma urealyticum/parvum
Provtagning:

Klamydia-Gc-DNA i urin

Använd Klamydiaset urin (Cobas)

Samla första portionen urin:
 • Urinen ska ha hållits i blåsan minst 2 tim före provtagning. Första portionen urin samlas i en bägare, ca 2 cm.
 • Håll röret upprätt. Vätskan ska vara kvar i röret.
 • Sug upp urinen från bägaren med pipetten
 • Fyll röret tills urinmängden är mellan de svarta strecken.
 • Sätt på locket och vänd röret 3-4 gånger för att blanda urin och reagens.

Vaginalsekret i urin eller Cervixsekret i urin:
Urinprovet kan kombineras med vaginalsekret eller cervixsekret som tas med separat Provpinne.
 • Ta första portionen urin i Klamydiaset urin, enligt ovan.
 • Ta vaginal- /cervixprovet med Provpinne

Provtagning Vaginalsekret
Provtagning Cevixsekret

 • Snurra provpinnen kraftigt i röret med urin, 10-15 sekunder.
 • Pressa ut vätskan från pinnen genom att pressa den mot rörets insida.
 • Kasta pinnen.
 • Sätt på locket och vänd röret 3-4 gånger för att blanda urin och reagens.


Mycoplasma genitalium-DNA och Ureaplasma-DNA

Samla första portionen urin:

 • Urinen ska ha hållits i blåsan minst 2 tim före provtagning. Första portionen urin samlas i en bägare, ca 2 cm.
 • Fyll Sterilt provrör till hälften med urin.


Vaginalsekret i urin eller Cervixsekret i urin:
Urinprov kan kombineras med vaginalsekret eller cervixsekret som tas med separat Provpinne.

 • Ta första portionen urin i Sterilt provrör enligt ovan
 • Ta vaginal- /cervixprovet med Provpinne

Provtagning Vaginalsekret
Provtagning Cevixsekret

 • Snurra provpinnen kraftigt i röret med urin, 10-15 sekunder.
 • Pressa ut vätskan från pinnen genom att pressa den mot rörets insida. Kasta provpinnen.
Förvaring / transport:

​Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.   

Klamydia-Gc-DNA

 • Kan förvaras i rumstemperatur eller kyl upp till en vecka

Mycoplasma genitalium-DNA och Ureaplasma-DNA

 • Förvara provet kylt

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.

Svarsrutiner:
Svarstid anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​

Kommentar:
Patientanvisningar