Cervixsekret, mikrobiologisk provtagning

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
​Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.
 
Bakterieodling:
Kliniska upplysningar är avgörande för bedömningen av provet. Särskilt viktigt är uppgifter om eventuell graviditet och intrauterin fosterdöd.
Beställ: Bakterieodling -Cx

Svampodling
Beställ: Svampodling -Övr. Ange cervix på Lokalisation.

Trikomonasodling
Beställ: Övrigt (Mikro) -Övr. Ange cervix på Lokalisation. Ange på Kliniska uppgifter att Trikomonasodling önskas.

Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.
Provtagning:
Provtagningen kan utföras som enbart cervixsekret eller kombineras med urin.

Cervixsekret

Använd TRANSWAB lila
- Bakterieodling
- Gonokocker (odling)
- Mykoplasma genitalium- och Ureaplasma-DNA 
- Trikomonasodling
- Svampodling

Använd Klamydiaset, cervix
- Klamydia-Gc-DNA. 

Portio friläggs med spekulum, torka portio med steril tork. Rotera pinnen i cervixkanalen.

Cellsuspension eller Cytobrushprov
Använd Sterilt provrör
- Papillomvirus (HPV)-DNA, typning

Cervixsekret i urin, kombinerat prov
Se separat anvisning Urinprovtagning för Klamydia/GC & Mycoplasma/Ureaplasma
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.


Klamydia-Gc-DNA och Trikomonasodling:

  • Rumstemperatur
  • Klamydiaset: kan förvaras upp till en vecka
  • Trikomonas: Provet ska komma till laboratoriet inom 24 timmar. Undvik provtagning helg och eftermiddag före helg.​

Bakterieodling och Gonokocker (odling):

  • Förvaras kylt
  • ​Gonokocker: Transporttiden bör inte överstiga 24 timmar.

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.

 

Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet och anges på respektive smittämne.​

Svarstid där separat anvisning saknas:
- Bakterieodling: Svar lämnas vanligen inom 1-3 vardagar.
- Svampodling: Positivt svar lämnas så snart växt framkommit, negativa svar lämnas efter 2 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​.