Cervixsekret, mikrobiologisk provtagning

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
​Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.

Bakterieodling:
Kliniska upplysningar är avgörande för bedömningen av provet. Särskilt viktigt är uppgifter om eventuell graviditet och intrauterin fosterdöd.

Svampodling
Beställ: Svampodling -Övr. Ange cervix på Lokalisation.

Trikomonasodling
Beställ: Övrigt (Mikro) -Övr. Ange att det är ett prov från cervix på Lokalisation. Ange också att Trikomonasodling önskas på Kliniska uppgifter.
Provtagning:
Provtagningen kan utföras som enbart cervixsekret eller kombineras med urin eller uretrasekret. Välj provtagningsrör utifrån frågeställning.

Cervixsekret
Använd TRANSWAB lila
- Bakterieodling, Gonkocker (odling)
- Mykoplasma genitalium- och Ureaplasma-DNA 
- Trikomonasodling
- Svampodling

Använd Klamydiaset, cervix
- Klamydia-DNA och Klamydia-Gc-DNA. Ta provet med den rosa pinnen.

Portio friläggs med spekulum, torka portio med steril tork. Rotera pinnen i cervixkanalen.

Cellsuspension eller Cytobrushprov
Använd Sterilt provrör
- Papillomvirus (HPV)-DNA, typning

Cervixsekret i urin, kombinerat prov
Se separat anvisning Urinprovtagning för Klamydia/GC & Mycoplasma/Ureaplasma

Cervix-/uretrasekret, kombinerat prov
För Klamydia/Gc och Mycoplasma/Ureaplasma kan cervixprovet kombineras med uretrasekret. Se anvisning för Uretrasekret, mikrobiologisk provtagning.

Använd Klamydiaset, cervix + Provpinne tunn
- Klamydia-DNA och Klamydia-Gc-DNA. Ta cervixprovet med den rosa pinnen.

Använd TRANSWAB lila+ Provpinne tunn
- Mykoplasma genitalium- och Ureaplasma-DNA

1. Ta proven enligt ordinarie rutiner, den tunna provpinnen används till uretra.
2. Stoppa pinnarna i provröret och snurra pinnarna kraftigt i 10-15 sekunder.
3. Pressa ut vätskan från uretrapinnen genom att pressa den mot rörets insida.
4. Kasta uretrapinnen. Behåll cervixpinnen i transportröret, bryt av pinnen och sätt på locket.
Förvaring / transport:
Bakterieodling och Gonokocker, förvara provet kylt.
Klamydiaset kan förvaras i rumstemperatur.
Trikomonasodling, förvara provet i rumstemperatur.

Gonokocker för odling, transporttiden bör inte överstiga 24 timmar. 
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet och anges på respektive smittämne.​

Svarstid där separat anvisning saknas:
- Bakterieodling: Svar lämnas vanligen inom 1-3 vardagar.
- Svampodling: Positivt svar lämnas så snart växt framkommit, negativa svar lämnas efter 2 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​.