Vaginalsekret, mikrobiologisk provtagning

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
​Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.

Bakterieodling:
Kliniska upplysningar är avgörande för bedömningen av provet. Särskilt viktigt är uppgifter om eventuell graviditet och intrauterin fosterdöd.

Riktad bakterieodling av gravida och nyförlösta:
Påvisande av Betahemolyserande streptokocker grupp B (GBS) ingår.
Beställ: Bakterieodling gravida
Beställ: Bakterieodling -Vag rekt

Bakterieodling på barn:
Beställ: Bakterieodling -Vag (vaginalsekret)

Ureaplasma-DNA
Beställ: Ureaplasma-DNA-Övr, ange vaginalsekret på Lokalisation
Provtagning:
Provtagningen kan utföras som enbart vaginalsekret eller kombineras med urin eller rektumsekret. Välj provtagningsrör utifrån frågeställning.

Vaginalsekret
 Använd TRANSWAB lila
- Bakterieodling gravida
- Bakterieodling Vag (vaginalsekret)​
- Mykoplasma genitalium-DNA
- Svampodling
- Trikomonasodling

Använd Klamydiaset cervix
Ta provet med den rosa pinnen.
- Klamydia-DNA
- Klamydia-Gc-DNA​

För in pinnen i slidan några cm och snurra pinnen några varv utefter slidväggen. Sätt pinnen i röret. Bryt av pinnen och skruva på korken.

Vaginalsekret i urin, kombinerat prov
Se separat anvisning Urinprovtagning, Klamydia/Gc & Mycoplasma/Ureaplasma

Vaginalsekret och rektumsekret, kombinerat prov
Använd TRANSWAB lila​
- Bakterieodling -Vag rekt

1. Ta först prov från vaginalsekret. För in pinnen i slidan några cm och snurra pinnen några varv utefter slidväggen. 
2. Därefter, ta rektumprovet med samma pinne. Sätt pinnen i röret. Bryt av pinnen och skruva på korken.
     
Provtagning med en separat Provpinne
Alternativt använd ny provpinne för rektumprov. Efter provtagning snurra pinnen i TRANSWAB-röret och kasta pinnen.
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium

TRANSWAB-rör:
  • Förvara provet kylt​
Klamydiaset:
  • ​Kan förvaras i rumstemperatur
Trikomonasodling:
  • ​Förvara provet i rumstemperatur
  • Provet ska komma till laboratoriet inom 24 timmar. Undvik provtagning helg och eftermiddag före helg.​
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 
Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet och anges på respektive smittämne.​​

Svarstid där separat anvisning saknas:
- Bakterieodling: Svar lämnas vanligen inom 2 vardagar.
- Svampodling: Positivt svar lämnas så snart växt framkommit, negativa svar efter 2 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​.​​