Vaginalsekret, mikrobiologisk provtagning

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
​Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.
 
Bakterieodling:

Kliniska upplysningar är avgörande för bedömningen av provet. Särskilt viktigt är uppgifter om eventuell graviditet och intrauterin fosterdöd.

Riktad bakterieodling av gravida och nyförlösta:
Påvisande av Betahemolyserande streptokocker grupp B (GBS) ingår.
Beställ: Bakterieodling gravida -Vag
Beställ: Bakterieodling -Vag rekt

Bakterieodling på barn:
Beställ: Bakterieodling -Vag (vaginalsekret)

Ureaplasma-DNA
Beställ: Ureaplasma-DNA-Övr, ange vaginalsekret på Lokalisation

Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.
Provtagning:
Provtagningen kan utföras som enbart vaginalsekret eller kombineras med urin eller rektumsekret. Välj provtagningsrör utifrån frågeställning.

Vaginalsekret
 Använd TRANSWAB lila
- Bakterieodling gravida
- Bakterieodling -Vag (vaginalsekret)​
- Bakterieodling -Vag rekt
- Mykoplasma genitalium-DNA
- Svampodling
- Trikomonasodling
- Ureaplasma-DNA

Använd Klamydiaset cervix
- Klamydia-Gc-DNA​

För in provpinnen i slidan några cm och snurra pinnen några varv utefter slidväggen. Sätt provpinnen i röret. Bryt av och skruva på korken.

Vaginalsekret i urin, kombinerat prov
Se separat anvisning Urinprovtagning, Klamydia/Gc & Mycoplasma/Ureaplasma

Vaginalsekret och rektumsekret, kombinerat prov
Använd TRANSWAB lila​
  • Ta först prov från vaginalsekret.
  • Därefter, ta rektumprovet med samma pinne.
  • Sätt pinnen i röret. Bryt av pinnen och skruva på korken.
        

Provtagning med en separat Provpinne
Alternativt använd ny provpinne för rektumprov. Efter provtagning snurra pinnen i TRANSWAB-röret och kasta pinnen.

Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium

TRANSWAB-rör:
  • Förvara provet kylt​
Klamydiaset:
  • ​Kan förvaras i rumstemperatur
Trikomonasodling:
  • ​Förvara provet i rumstemperatur
  • Provet ska komma till laboratoriet inom 24 timmar. Undvik provtagning helg och eftermiddag före helg.​
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 
Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet och anges på respektive smittämne.​​

Svarstid där separat anvisning saknas:
- Bakterieodling: Svar lämnas vanligen inom 2 vardagar.
- Svampodling: Positivt svar lämnas så snart växt framkommit, negativa svar efter 2 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​.​​