HIV

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Humant immunbrist virus
Akutföreskrifter:
Vid akuta frågeställningar vardagar kontaktas laboratoriet på telefon 08-123 719 99. Lördag, söndag och helgdag kontaktas jourhavande virolog.
Indikationer / kompletterande analyser:
Akut sjukdom
Beställ: HIV 1/2-Ag/Ak, screening -S
Beställ: HIV 1-RNA -P​

Screening

Dialys, preoperativt, stickskada exponerad/smittkälla, visumansökan, hälsokontroll, inför organdonation:       
Beställ: HIV 1/2-Ag/Ak, screening -S
      
Fertilitetsscreening
Infektionsscreening gravida 
 
Utredning av mor-barn smitta
Beställ: HIV 1-RNA -P

HIV-bärare, kontroll
Ställningstagande till behandling samt behandlingskontroll och kontroll av resistensutveckling. Subtypning inkluderas automatiskt vid resistensanalyser.
Beställ: HIV-1 RNA -Csv, -P
Beställ: HIV Viroseq -P
Beställ: HIV Integras -P

Specialdiagnostik vid utredningsfall
Kontakta gärna laboratoriet för diskussion innan provtagning, telefon 08-123 719 99.
Beställ: HIV, cellulärt -blod
Beställ: HIV Odling -PBMC
Beställ: HIV1-RNA -Csv​

Konfirmationstester HIV, hepatit B och Hepatit C utförs endast på prov vidarebefordrade från andra laboratorier.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
HIV 1/HIV 2 -Ak/Ag screening
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp

HIV 1-RNA
- blodprov i EDTA-rör, lila propp, 7-10 mL
- cerebrospinalvätska, Sterilt provrör. Provtagning  

HIV Viroseq, HIV Integras 
- blodprov i EDTA-rör, lila propp, 7-10 mL

HIV, cellulärt
- blodprov i EDTA-rör, lila propp

HIV Odling PBMC
- blodprov i EDTA-rör, lila propp, 15-20 mL
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Serumrör
Ocentrifugerat prov: 
 • Rumstemp: max 1 dygn
 • Kyl: max 3 dygn
 • Provet kan transporteras i rumstemperatur​​
Centrifugerat prov: 
 • ​Kylt: mer än 3 dygn 
 • Kan transporteras i rumstemperatur

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.​

EDTA-rör
Ocentrifugerat prov:
 • Kylt: max 1 dygn
 • Transporteras om möjligt kylt
Centrifugerat prov - Plasma:
Centrifugera EDTA-röret och häll av plasman till ett avhällningsrör utan tillsats.
 • Rumstemperatur: max 1 dygn
 • Kylt: max 5 dygn, transportera provet kylt
 • Om provet skickas med post, transportera provet kylt
 • HIV odling PBMC skickas helst måndag-onsdag ​ ​
OBS: HIV DNA, HIV RNA och HIV odling utförs i Huddinge. Adressera därför proven till:
Karolinska Universitetslaboratoriet
Klinisk mikrobiologi, virologi F68
141 86 Stockholm
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

HIV 1/2-Ag/Ak, screening: Negativt svar lämnas inom 1-2 vardagar. Vid eventuellt behov av kompletterande analyser kan svaret dröja ytterligare någon vecka.

HIV 1-RNA: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
HIV Viroseq: Svar lämnas inom 2 veckor. 
HIV Integras: Svar lämnas inom 2 veckor.​
HIV, cellulärt: Svar lämnas inom 3 veckor.
HIV odling-PBMC: Svar lämnas inom 5 veckor.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​.​​