Infektionsscreening gravida

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Allmän screening
Beställ: Inf screen gravid -serum
Analys: Hepatit B HBsAg grav, HIV1/HIV2-Ak/Ag grav, rubella IgG grav och Syfilis IgG, IgM-Ak grav utförs alltid tillsammans.

Separata analyser kan beställas.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Inf screen gravid
- blodprov i serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
  • Ocentrifugerat prov
  • Förvara provet kylt.​
​Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 
Felkällor: Hos vissa patientpopulationer (t ex multipelt myelom och Waldenströms makroglobulinemi) kan falskt negativa analysresultat för syfilis-antikroppar förekomma.
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.​

Infektionsscreening gravida: Svar lämnas inom 1-4 vardagar.
Vid eventuellt behov av kompletterande analyser kan svaret dröja ytterligare en vecka.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​.​​