Infektionsscreening gravida

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:

Allmän screening

Beställ: Inf screen gravid -S
Analys: Hepatit B HBsAg grav, HIV1/HIV2-Ak/Ag grav, rubella IgG grav och Syfilis IgG, IgM-Ak grav utförs alltid tillsammans.


I särskilda fall

Beställ: Hepatit C, HCV-Ak, grav -S
Se Vårdgivarguiden, Provtagning av gravida
Remiss:
- Elektroniskt i TakeCare och Labportalen
- Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi
Provtagning:

Inf screen gravid och Hepatit C, HCV-Ak, grav

Använd Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
- Blod (serum)

Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Serumrör
Ocentrifugerat prov:
- Rumstemp: max 1 dygn
- Kyl: max 3 dygn
- Provet kan transporteras i rumstemperatur

Centrifugerat prov:
- Kyl: max 1 vecka
- Provet kan transporteras i rumstemperatur

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 
Felkällor: Hos vissa patientpopulationer (t ex multipelt myelom och Waldenströms makroglobulinemi) kan falskt negativa analysresultat för syfilis-antikroppar förekomma.
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.​

- Infektionsscreening gravida: Svar lämnas inom 1-4 vardagar.
- Hepatit C, HCV-Ak, grav: Svar lämnas inom 1-4 vardagar.
 
Vid eventuellt behov av kompletterande analyser kan svaret dröja ytterligare en vecka.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​