Fertilitetsscreening

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:

Screening vid fertilitetsutredning   

Beställ: Fertilitetsscreen -S
Analys: Hepatit B HBc-Ak fert, hepatit B HBsAg fert, hepatit C HCV-Ak fert, HIV1/HIV2- Ak/Ag fert, HTLV1-/HTLV2-Ak fert och Syfilis IgG IgM-Ak fert utförs alltid tillsammans.

För kvinnor, komplettera beställningen med rubellaimmunitet.

Beställ: Rubella IgG, fert -S

Separata analyser kan, beställas.

Remiss:
- Elektronisk i TakeCare och Labportalen
- Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi
Provtagning:

Fertilitetsscreen och Rubella IgG, fert

Förvaring / transport:

Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium. 

Serumrör

Ocentrifugerat prov:
- Rumstemp: Max 1 dygn
- Kylt: max 3 dygn
- Provet kan transporteras i rumstemperatur

Centrifugerat prov:
- Kylt: max 1 vecka
- Provet kan transporteras i rumstemperatur

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 

Prov som skickas med post

Felkällor: Hos vissa patientpopulationer (t ex multipelt myelom och Waldenströms makroglobulinemi) kan falskt negativa analysresultat för syfilis-antikroppar förekomma.
Svarsrutiner:

Svarstiden beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

- Fertilitetsscreening och Rubella IgG fert: Svar lämnas inom 1-4 vardagar.
Vid eventuellt behov av kompletterande analyser kan svaret dröja ytterligare 2 veckor.

Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​