Fertilitetsscreening

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Screening vid fertilitetsutredning    
Beställ: Fertilitetsscreen -S (serum)
Analys: Hepatit B HBc-Ak fert, hepatit B HBsAg fert, hepatit C HCV-Ak fert, HIV1/HIV2- Ak/Ag fert, HTLV1-/HTLV2-Ak fert och Syfilis IgG IgM-Ak fert utförs alltid tillsammans.

För kvinnor, komplettera beställningen med rubellaimmunitet.
Beställ: Rubella IgG fert -serum
 

Separata analyser kan beställas.

Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Fertilitetsscreen, Rubella IgG fert
- blodprov i serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp​
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium. 
  • ​Förvara provet kylt.
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 
Felkällor: Hos vissa patientpopulationer (t ex multipelt myelom och Waldenströms makroglobulinemi) kan falskt negativa analysresultat för syfilis-antikroppar förekomma.
Svarsrutiner:
Svarstiden beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Fertilitetsscreening, Rubella IgG fert: Svar lämnas inom 1-4 vardagar.
Vid eventuellt behov av kompletterande analyser kan svaret dröja ytterligare 2 veckor.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​.​​​