HIV, hepatit B och hepatit C konfirmationstester

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Konfirmerande och eller kompletterande analyser är endast beställningsbara av andra laboratorier. Förutsätter att screeningtest (primärdiagnostk) är utfört av inskickande laboratorium.

Beställ: Hepatit B HBsAg-konfirmation (neutralisation)
Beställ: Hepatit C (HCV)-konfirmation
Beställ: HIV-konfirmation
Metod:
​​HIV-konfirmation: En screeningtest (HIV 1/HIV 2-Ag/Ak DUO) utförs alltid först. Detta för att avgöra vilken komponent (HIV-antigen- eller antikroppar) som ska konfirmeras.​
Remiss:
Kan endast beställas på pappersremiss Klinisk mikrobiologi.

Information på remissen:
Ange instrument och erhållet värde på screeningtest vid primärdiagnostiken på det egna laboratoriet.
Provtagning:
Hepatit B HBsAg-konfirmation
Neutralisation kräver minimum 800 µL serum.
- Blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Hepatit C (HCV)-konfirmation
Analysen kräver minimum 800 µL serum
- Blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp

HIV-konfirmation
Analysen kräver minimum​ 600 µL serum
- Blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Serumrör

Ocentrifugerat prov:
- Rumstemp: Max 1 dygn
- Kylt: max 3 dygn
- Provet kan transporteras i rumstemperatur

Centrifugerat prov:
- Kylt: max 1 vecka
- Provet kan transporteras i rumstemperatur

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 
Prov som skickas med post​
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Hepatit B HBsAg-konfirmation (neutralisationstest): Svar inom 1-2 vardagar.

Hepatit C (HCV)-konfirmation: Svar inom 2-3 vardagar.

HIV-konfirmation: Konfirmation av antikroppar och HIV-1-RNA konfirmation utförs varje vardag: Svar inom 2-3 vardagar.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​