Dimorf svamp, Coccidioides

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Coccidioides
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om infektion med Coccidioides:
Svampodling rekommenderas i kombination med antikroppsbestämning.
 
Beställ: Svampodling -Csv, -Sput, -Vävnad, -Punktat (ange ledvätska på Lokalisation).  
Direktmikroskopi ingår. Ange coccidioidesmisstanke på Kliniska uppgifter.

Beställ: Coccidioides immitis-Ak -S

​Svamp-sekvensering ITS kan beställas på vävnad, BAL, Csv och Övrigt. Se Svamp-DNA, sekvensering (ITS)

Risk för laboratoriesmitta
För att undvika laboratoriesmitta är det mycket viktigt att ange misstanke om Coccidioides på remissen.

Tilläggsinformation

Endemiska områden för infektion med Coccidioides är sydvästra USA, delar av Mexiko samt Central- och Sydamerika. Coccidioides immitis kan ge allvarliga infektioner i lungor men också spridas till andra organ exempelvis hud och centrala nervsystemet. Immunkompprometterade individier och gravida har ökad risk för spridning till andra organ.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi.
Ange Coccidioidesmisstanke på samtliga mikrobiologiska remisser.
Provtagning:
Svampodling
- cerebrospinalvätska (Csv), Sterilt provrör. Provtagning Csv
- sputumprov, Sputumburk Provtagning sputum
- vävnad Provtagning vävnad
- ledvätska, Sterilt provrör
 
Coccidioides immitis-Ak
- blodprov i serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Svampodling:
  • Förvaras kylt
Coccidioides immitis-Ak:
  • Ocentrifugerat prov
  • ​Förvaras kylt
Skicka snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutin.
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Svampodling: Positivt svar lämnas så fort växt framträder, odlingen pågår 8 veckor.
Direktmikroskopi: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Coccidioides immitis-Ak: Svar lämnas vanligen inom 2 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​.​​