Dimorf svamp, Coccidioides

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Coccidioides
Indikationer / kompletterande analyser:

Misstanke om infektion med Coccidioides

Svampodling rekommenderas i kombination med antikroppsbestämning.

Beställ: Svampodling -Csv, -Sput, -Vävnad, -Punktat (ange ledvätska på Lokalisation).  
Direktmikroskopi ingår.
Ange coccidioidesmisstanke på Kliniska uppgifter.

Beställ: Coccidioides immitis-Ak -S

​Svampsekvensering

Svamp-DNA, sekvensering (ITS) kan beställas på Vävnad, BAL, Csv och Övrigt.
Se provtagningsanvisning: Svamp-DNA, sekvensering

Risk för laboratoriesmitta

För att undvika laboratoriesmitta är det mycket viktigt att ange misstanke om Coccidioides på remissen.

Tilläggsinformation

Endemiska områden för infektion med Coccidioides är sydvästra USA, delar av Mexiko samt Central- och Sydamerika.

Coccidioides immitis kan ge allvarliga infektioner i lungor men också spridas till andra organ exempelvis hud och centrala nervsystemet. Immunkompprometterade individier och gravida har ökad risk för spridning till andra organ.

Remiss:

- Elektronisk i TakeCare och Labportalen
- Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi

Ange Coccidioidesmisstanke på samtliga mikrobiologiska remisser.

Provtagning:

Svampodling

Använd Sterilt provrör
- Cerebrospinalvätska (Csv) 1-2 mL
- Ledvätska Provtagning ledvätska 
- Vävnad, rör med koksaltlösning, minst 2 mm läggs i 0,5 mL-1,0 mL koksaltlösning Provtagning vävnad 

Använd Sputumburk 
- Sputum Provtagning sputum


Coccidioides immitis-Ak

Använd Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
- Blodprov (Serum)

Förvaring / transport:

Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Sterilt provrör och Sputumburk

- Förvaras kylt

Serumrör

Ocentrifugerat prov:
- Rumstemp: Max 1 dygn
- Kylt: max 3 dygn
- Provet kan transporteras i rumstemperatur

Centrifugerat prov:
- Kylt: max 1 vecka
- Provet kan transporteras i rumstemperatur

Skicka snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutin.

Prov som skickas med post

Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

- Svampodling: Positivt svar lämnas så fort växt framträder, odlingen pågår 8 veckor.
- Direktmikroskopi: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
- Coccidioides immitis-Ak: Svar lämnas vanligen inom 2 vardagar.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​