Aspergillus

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Mögelsvamp
  • Trådsvamp
  • Galactomannan
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om pneumoni orsakad av aspergillus hos immunsupprimerad eller svårt sjuk individ
Svampodling bör kombineras med Aspergillus-Ag och Aspergillus-DNA för ökad sensitivitet.
Beställ: Svampodling -BAL, -sputum, -trakealsekret
Beställ: Aspergillus-Ag -BAL, -serum
Beställ: Aspergillus-DNA -BAL, -sputum
Beställ: Aspergillus-DNA -övr, ange trakealsekret på Lokalisation

Misstanke om aspergillusinfektion med annan lokalisation hos immunsupprimerad eller svårt sjuk individ
Diskutera gärna med laboratoriet innan provtagning, telefon 08-123 719 99. Tänkbara analyser är:
Beställ: Svampodling -Csv,- vävnad
Beställ: Svampodling -övr, ange sinussekret på Lokalisation
Beställ: Aspergillus-Ag -Csv, -serum

Beställ: Asperg/Can-DNA -övr, ange provmaterial, till exempel vävnad på Lokalisation    
Analys: Aspergillus- och Candiada-DNA

Misstanke om aspergillusinfektion hos immunkompetent individ
Till exempel Aspergillom eller Allergisk bronkopulmonell aspergillos(ABPA) 
Beställ: Aspergillus IgG -serum

Misstanke om lokaliserad/ytlig aspergillusinfektion eller kolonisering
Till exempel Aspergillusorsakad extern otit, keratit eller sinuit.
Beställ: Svampodling -öron
Beställ: Svampodling -övr, ange ögon eller sinussekret på Lokalisation
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Svampodling
Direktmikroskopi ingår, utförs inte på pinnprov
- Bronkoalveolärt lavage (BAL), Sterilt provrör Provtagning BAL
- Sputum, Sputumburk
- Trakealsekret, Sterilt provrör
- Cerebrospinalvätska (Csv), Sterilt provrör Provtagning Csv
- Vävnad Provtagning vävnad
- Sinussekret, Sterilt provrör
- Öronsekret, TRANSWAB orange Provtagning öron
- Ögon Provtagning ögon
  
Aspergillus-Ag
- Blodprov i serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
- Bronkoalveolärt lavage (BAL), Sterilt provrör
- Cerebrospinalvätska (Csv), Sterilt provrör

Aspergillus-DNA
- Bronkoalveolärt lavage (BAL), Sterilt provrör   
- Sputum, Sputumburk
- Trakealsekret, Sterilt provrör

Aspergillus/Candida-DNA
- Blodprov i EDTA-rör, lila propp. 3 mL för barn och 5 mL för vuxna
- Vävnad

Aspergillus IgG
-Blodprov i serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
  • Förvara provet kylt.​

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 
Felkällor: Kontamination vid provtagning
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Svampodling: Positivt svar lämnas så fort växt framträder.
Luftvägsprov: Svar lämnas inom 7 vardagar.
Prov från sterila provlokaler: Svar lämnas inom 2 veckor.
Direktmikroskopi: Svar lämnas inom 1-2 vardagar. 

Aspergillus-Ag: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Aspergillus-DNA: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Asperg/Can-DNA: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Aspergillus IgG: Svar lämnas vanligen inom 5 vardagar.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​