Tyroxin, fritt, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Fritt T4
  • FT4
  • T4, fritt
  • Fritt tetrajodtyronin
Rapportnamn: S-T4, fritt
Indikationer / kompletterande analyser:
Hypotyreos, hypertyreos.

Kompletterande analyser: S-TSH, S-T3, fritt, S-TPO-akS-TRAK

Tilläggsinformation

Vid primär hypotyreos är fritt T4 normalt eller sänkt i kombination med förhöjt TSH.

Lågt fritt T4 i kombination med lågt TSH förekommer vid sekundär och tertiär hypotyreos.

Höga nivåer av fritt T4 (och fritt T3) i kombination med lågt TSH ses vid primär hypertyreos (tyreotoxikos, Graves eller Basedows sjukdom).

Höga fritt T4 i kombination med höga TSH beror oftast på intermittent intag av sköldkörtelhormon och i sällsynta fall på TSH-producerande hypofysadenom.

Ovanliga orsaker till förhöjd nivå är tyreoideahormonresistens och euthyreoid hypertyroxinemi som följd av mutation av albumin eller transtyretin.
Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminescens
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Vid frågeställning "Analytisk interferens" använd konsultremiss.

Webbsida konsultremissen finns att skriva ut.

Provtagning:
Serumrör, med gel och koagulationsaktivator gul propp

OBS! Provtagning för kontroll av Levaxinbehandling bör utföras på morgonen innan patienten tar sin tablett. Vid påbörjad behandling och vid dosändring bör kontroll av TSH och fritt T4 utföras tidigast sex veckor senare eftersom det ofta kan ta relativt lång tid för TSH att ställas in på en ny jämviktsnivå.
 
OBS! Intag av biotin (biotinbehandling vid neurologiska sjukdomar eller tillförsel via kosttillskott) kan orsaka felaktiga provresultat. Därför bör prover inte tas tidigare än 24 timmar efter senaste biotindos för patienter med sådan behandling (biotindos >5 mg/dag).
Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.

Vid postbefordran skickas fryst serum.
Referensintervall:

Enhet: pmol/L  

< 1 vecka 11-32
1 vecka - 3 mån 12-28
​4-12 mån 12-26
1-6 år 12-23
7-11 år 13-22
12-18 år 13-21
> 19 år 12-22

 

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:

S-T4, fritt utförs på Roche Cobas vid Klinisk kemi Karolinska Solna, Karolinska Huddinge, Danderyd sjukhus, Södersjukhuset, Södertälje sjukhus och Norrtälje sjukhus.