Tyreotropin, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • TSH
  • Tyreoidea stimulerande hormon
Rapportnamn: S-TSH
Indikationer / kompletterande analyser:
Hypotyreos, hypertyreos, monitorering av Levaxinsubstitution.

Kompletterande analyser: S-T4, fritt, S-T3, fritt, S-TPO-akS-TRAK

Tilläggsinformation

Vid primär hypotyreos (sänkt produktion av T4 och T3 i sköldkörteln) är TSH förhöjt. Ökad insöndring av TSH ses också vid vissa hypofystumörer samt vid resistens mot tyreoideahormon. Lågt TSH i kombination med låga nivåer av sköldkörtelhormoner tyder på sekundär hypotyreos (skada på hypofysen) eller på tertiär hypotyreos (skada i hypotalamus).

Vid hypertyreos (ökad produktion av T4 och T3 i sköldkörteln) är TSH-frisättningen sänkt. TSH är också sänkt vid autonom sköldkörtelfunktion. Låga TSH-nivåer kan även förekomma vid svår allmänsjukdom, stress och hos patienter som behandlas med vissa läkemedel såsom dopamin och höga doser glukokortikoider.

Patienter som nyligen inlett behandling av hypertyreos har ofta kvardröjande låga TSH nivåer.

TSH följs under substitutionsbehandling med tyreoideahormon. Det rekommenderade målet är ett TSH på 0,5 till 2,0 mE/L. Kontroll av inledd behandling eller dosändring av Levaxin bör göras tidigast 6 till 8 veckor senare då hypofysens TSH-respons är ”refraktärt” och kan dröja flera veckor innan det uppnår en ny jämvikt.
Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminescens
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Konsultremiss vid frågeställning "Analytisk interferens"

Provtagning:
Serumrör, med gel och koagulationsaktivator gul propp

OBS! Vid påbörjad behandling och vid dosändring bör kontroll av TSH och fritt T4 utföras tidigast sex veckor senare eftersom det ofta kan ta relativt lång tid för TSH att ställas in på en ny jämviktsnivå.
 
OBS! Intag av biotin (biotinbehandling vid neurologiska sjukdomar eller tillförsel via kosttillskott) kan orsaka felaktiga provresultat. Därför bör prover inte tas tidigare än 24 timmar efter senaste biotindos för patienter med sådan behandling (biotindos >5 mg/dag).
Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.

Vid postbefordran skickas fryst serum.
Referensintervall:

Enhet: mE/L

​< 1 vecka 0,7-15
1 vecka -3 mån 0,7-11
4-12 mån 0,7-8,4
1-6 år 0,7-6,0
7-11 år 0,6-4,8
12-18 år 0,5-4,3
> 19 år 0,3-4,2

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
S-TSH utförs på Roche Cobas vid Klinisk kemi Karolinska Solna, Karolinska Huddinge, Södersjukhuset, Södertälje sjukhus, Danderyds sjukhus och Norrtälje sjukhus.