Trijodtyronin, fritt, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Fritt T3
  • FT3
  • T3, fritt
Rapportnamn: S-T3, fritt
Indikationer / kompletterande analyser:
Kompletterande analys vid hypertyreos (efter bestämning av TSH och fritt T4). Fritt T3 saknar diagnostisk sensitivitet vid hypotyreos.
Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminescens
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän​
 
Vid frågeställning "Analytisk interferens" använd konsultremiss.
Provtagning:
Serumrör, med gel och koagulationsaktivator gul propp
 
OBS! Provtagning för kontroll av Levaxinbehandling bör utföras på morgonen innan patienten tar sin tablett. Vid påbörjad behandling och vid dosändring bör kontroll av TSH och fritt T4 utföras tidigast sex veckor senare eftersom det ofta kan ta relativt lång tid för TSH att ställas in på en ny jämviktsnivå.
Förvaring / transport:
Anvisning för provtagning,  förvaring och transport samt information om postbefordran.

Vid postbefordran skickas fryst serum.
Referensintervall:

Enhet: pmol/L

< 1 vecka 2,7-9,7
​1 vecka - 3 mån 3,0-9,3
4-12 mån 3,3-9,0
1-6 år 3,7-8,5
7-11 år 3,9-8,0
12-18 år 3,9-7,7
> 19 år 3,1-6,8

 

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja

Kommentar:

S-T3, fritt utförs på Roche Cobas vid Klinisk kemi Karolinska Solna, Karolinska Huddinge, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus.