Tyreoidea, analytisk interferensutredning

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Tyreoideainterferens
  • Tyreoidea - analytisk interferens
  • Analytisk interferens-tyreoidea
  • Heterofila antikroppar
  • Musantikroppar
Rapportnamn: Se ingående analyser
Indikationer / kompletterande analyser:

Indikationen för analytisk interferensutredning är att man funnit svårtolkade analysresultat, som inte överensstämmer med någon känd sköldkörtelsjukdom eller patientens kliniska bild.

Mer information under Tilläggsinformation

Tilläggsinformation

Analytisk interferens innebär att ämnen i patientprovet (t.ex. olika typer av antikroppar) stör mätningen av den önskade komponenten, vilket leder till en falskt för låg eller falskt för hög koncentration. Fenomenet uppskattas förekomma i cirka 0,1% av tyreoideafunktionsmätningar i serum. En eller flera av tyreoideakomponenterna kan vara drabbade.

Inga direktmetoder finns för att analysera alla ämnen som kan störa mätningarna. Istället utför vi mätningarna av tyreoideafunktionskomponenterna med tre immunkemiska metoder (på olika instrument). Detta räcker i allmänhet för att avgöra huruvida analytisk interferens föreligger eller ej.

Om analytisk interferens ej kan påvisas, bör man överväga andra möjliga förklaringar till atypiska konstellationer av koncentrationerna av tyreoideafunktionsprover, t.ex.:

  • Non-thyroidal illness (NTI), t.ex. svår allmänsjukdom eller kirurgiska ingrepp.
  • Läkemedelsbehandling (t.ex. amiodaron) eller bristande följsamhet vid tyroxinbehandling.
  • Tyreoideahormonresistens med varierande klinisk bild (ofta p.g.a. ärftlig mutation i tyreoideahormonreceptorn) är en mindre vanlig förklaring  till avvikande analytkonstellationer. Typiskt är kompensatoriskt förhöjda nivåer av FT4 och FT3 och en normal eller ibland lätt förhöjd TSH-nivå.
  • Central hypotyreos (olika orsaker), med TRH och/eller TSH-brist, ger låga T4 och T3-nivåer.
  • TSH-producerande hypofysadenom är en sällsynt anledning (prevalens <1/1.000.000) som kan ge förhöjt TSH och förhöjda nivåer av fria tyreoideahormoner.

Litteraturhänvisningar:
Hallengren B, Karlsson A. Sköldkörteln – tyreoidea. Kapitel 5, sid 88-133 i: Werner S. (Red.) Endokrinologi. Liber Stockholm, 2006.

Sjöström LG, Wålinder O. TSH-producerande hypofysadenom kan lätt missas. Ovanligt tillstånd med diffentialdiagnostiska svårigheter. Läkartidningen 104 (45), sid 3370-3372, 2007.

Dayan DM. Interpretation of thyroid function tests. Lancet 357, sid 619-624, 2001.

Metod:
Immunkemi, kemiluminescens
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: PDF remiss anpassad för Tyreoidea analytisk interferensutredning.
Länk till webbsida där remissen finns att skriva ut.​

Beställ analysen Tyreoideainterferens

OBS! Patienten med konsultremiss i pappersformat måste ta med sig remissen till provtagningen. 

Upplysningar av värde för bedömningen (sjukdomstillstånd och läkemedelsbehandling som kan påverka sköldkörteln) bör anges på remissen.

Tyreoideainterferens inkluderar följande analyser:
- S-TSH (S-Tyreotropin) (3 olika metoder: Roche Cobas, Abbot Alinity och Liaison XL )
- S-T4, fritt (S-Tyroxin, fritt ) (samma tre metoder som ovan)
- S-T3, fritt (S-Trijodtyronin, fritt) (samma tre metoder som ovan)
- S-T4 (Tyroxin) (Roche Cobas)
- S-T3 (Trijodtyronin) (Roche Cobas)

Notera att en av metoderna (Abbott Alinity) för analys av S-TSH, S-T4 (fritt) och S-T3 (fritt) utförs av Klinisk Kemi Sahlgrenska som hänvisningslaboratorium.
Provtagning:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp (3 fyllda rör)

OBS! Intag av biotin (biotinbehandling vid neurologiska sjukdomar eller tillförsel via kosttillskott) kan orsaka felaktiga provresultat. Därför bör prover inte tas tidigare än 24 timmar efter senaste biotindos för patienter med sådan behandling (biotindos >5 mg/dag). 

Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.

Vid postbefordran skickas fryst serum. 
Referensintervall:
 

Bedömning görs av laboratorieläkare.

Referensintervall Cobas

​Ålder
​TSH (mE/L)
​T4, fritt (pmol/L)
​T3, fritt (pmol/L)
​< 1 vecka
​0,7-15
​11-32
2,7-9,7​
​1 vecka - 3 mån
​0,7-11
​12-28
​3,0-9,3
​4-12 mån
​0,7-8,4
​12-26
3,3-9,0​
​1-6 år
​0,7-6,0
12-23​​3,7-8,5
​7-11 år
​0,6-4,8
​13-22
3,9-8,0​
​12-18 år
​0,5-4,3
​13-21
​3,9-7,7
​Vuxna > 18 år
​0,3-4,2
​12-23
​3,1-6,8


Referensintervall Alinity T4, fritt (pmol/L)

​​Ålder
​Kvinnor
​Män
​<1 år
​11-21
​12-24
​1-5 år
12-19​​11-21
​6-10
11-19​11-19​
​11-19 år
​10-17
10-17​
​>19 år
​9,8-17
​9,8-17

 

Referensintervall Alinity T3, fritt (pmol/L)

Ålder​
​Kvinnor
​Män
​<1 år
​3,4-7,6
3,4-7,6​
​1-5 år
​4,3-7,2
4,3-7,2​
​6-10 år
​4,4-6,8
​4,4-6,8
​11-14 år
​3,4-6,5
​3,7-6,9
​15-19 år
​3,3-5,8
2,9-6,8​
​>19 år
​2,4-6,0
​2,4-6,0


Referensintervall Alinity TSH (mIE/L)

​Ålder
​Kvinnor
​Män
​<2 mån
​1,1-5,5
1,1-6,3​
​2-11 mån
​1,1-4,5
​0,96-4,9
​12-24 mån
​1,0-4,4
0,93-4,8​
​2-4 år
​0,85-4,1
0,83-4,4​
​5-9 år
​0,89-4,1
0,81-4,1​
​10-14 år
​0,67-3,7
​0,79-4,0
​15-19 år
​0,43-3,6
​0,55-3,6
​>19 år
​0,4-3,7
​0,4-3,7


Referensintervall Liaison XL

​​TSH (mE/L)
T4, fritt (pmol/L)​​T3, fritt (pmol/L)
​0,3-3,6
​10-22
​3,4-6,5


 Referensintervall T3 och T4, totalt (Cobas, nmol/L)

​Ålder
​T3
T4​
​0-6 dagar
​1,1-4,4
​65-240
​7 dagar - 2 mån
​1,2-4,2
​70-220
​3-11 mån
​1,3-4,1
​70-210
​1-5 år
​1,4-3,8
​75-190
​6-10 år
​1,4-3,6
​75-180
​11-19 år
​1,4-3,3
​75-170
​ 20 år
​1,3-3,1
​65-180


Svarsrutiner:

Analys utförs två gånger per månad

Ackreditering:

​Nej