TSH-receptor-antikroppar (Ig), S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • TRAK
  • TRAB
Rapportnamn: S-TRAK
Indikationer / kompletterande analyser:

Vid Graves sjukdom, som tillsammans med autonomt tyreoideaadenom är den vanligaste orsaken till hypertyreos, förekommer ofta autoantikroppar mot TSH-receptorn. Denna antikropp har vanligen en stimulerande effekt på syntes och insöndring av tyroxin, men enstaka fall av hämmande effekt förekommer. Metodiken särskiljer dock ej stimulerande och hämmande antikroppar.

Kompletterande analyser: S-TPO-antikroppar, S-TSH, S-T4, fritt.

Tilläggsinformation

TRAK (TSH-receptorantikroppar) är autoantikroppar riktade mot TSH-receptorn, som är ett sjumembrans protein bestående av en TSH bindande receptor och ett intracellulärt G protein som förmedlar signalen in i follikelcellen. Autoantikroppar som stimulerar TSH-receptorn ger upphov till hypertyreos (Mb Basedow, Graves sjukdom). Andra TRAK autoantikroppar verkar blockerande och kan förorsaka atrofi av sköldkörteln och hypotyreos (t ex neonatal hypotyreos vid transplacentär passage). Autoantikroppar mot TSH-receptorn kan ge upphov till växlande effekt beroende på om den stimulerande eller blockerande typen av autoantikropparna dominerar. Detta förklarar den dåliga korrelationen mellan kliniska symptom och antikroppsnivå. Laboratoriets metod kan ej skilja på blockerande eller stimulerande autoantikroppar. Hög halt TRAK ses väsentligen enbart vid Graves sjukdom i > 80 % av fallen (dvs diagnostisk sensitivitet är ca 80 %) och mer sällsynt vid kronisk atrofisk tyreoidit (i 20-30 % av fallen). TRAK är positiv i endast ca 10% av fall med Hashimototyreoidit (kronisk lymfocytär tyreoidit) och är negativ vid subakut tyreoidit och vanligtvis också vid toxiskt adenom och knölstruma. Vid tyreostatikabehandling av Graves sjukdom bestäms TRAK i tidig sjukdomsfas och används sedan för att följa behandling och för att bedöma immunologisk utläkning vilket ligger till grund för behandlingens längd. En normalisering av TRAK värden indikerar låg risk för recidiv. En hög TRAK-nivå i början av en graviditet kan innebära risk för att barnet får neonatal hyper- eller hypotyreos. Vid endokrin oftalmopati (exoftalmus) kan ses viss korrelation mellan TRAK-nivå och kliniska symptom.
Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminescens
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Special

Provtagning:

Serumrör, med gel och koagulationsaktivator gul propp

OBS! Intag av biotin (biotinbehandling vid neurologiska sjukdomar eller tillförsel via kosttillskott) kan orsaka felaktiga provresultat. Därför bör prover inte tas tidigare än 24 timmar efter senaste biotindos för patienter med sådan behandling (biotindos >5 mg/dag).

Förvaring / transport:
Anvisning för provtagning, förvaring och transport samt information om postbefordran.

Vid postbefordran skickas fryst serum.
Referensintervall:

Enhet: E/L

< 1,8

Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:

Ja