eGFRmedel,relativ, Pt-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Medel eGFR
  • eGFR
  • estimerat GFR
Rapportnamn: Pt-eGFRmedel,relativ
Indikationer / kompletterande analyser:

För analys och beräkning av medelvärdet av estimerade GFR (eGFR) från P-Kreatinin (med Lund-Malmö’s reviderade formel) respektive från P-Cystatin C (med CAPA formeln). Beräknas under förutsättning att de ingående eGFR resultaten inte skiljer sig med mer än +/- 30 % samt att patienten är vuxen. Resultat över 90 mL/min/1,73m2 besvaras ”>90” mL/min/1,73m2.

OBS! Lämpar sig inte för skattning av GFR vid snabba akuta förändringar av njurfunktionen, vid dialysbehandling eller vid graviditet.

Metod:
Remiss:

​Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss
Länk till webbsida där konsultremissen finns att skriva ut.

Provtagning:
Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp
Förvaring / transport:
Anvisning. för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Svar ges som kroppsytenormerat (relativt) eGFR i enheten mL/min/1,73 m2.

 

​eGFRmedel, relativ ​
​Enhet: mL/min/1,73 m2
​<18​Beräknas ej
​18-50 år​>80
​≥51 år​>60

* Referensintervall för patienter över 65 år är dåligt underbyggda men GFR under 60 mL/min/1,73 m2 kroppsyta talar för njursjukdom.

Relativt GFR (mL/min/1,73 m2) används för att värdera och gradera njurfunktionen genom att jämföra mot ett referensintervall.

Absolut GFR (mL/min) är användbart för att beräkna elimination och underhållsdoser av läkemedel som utsöndras via glomerulär filtration. (Omräkning från relativt till absolut GFR kan göras via www.egfr.se alternativt: Relativt GFR * kroppsyta/1,73 = absolut GFR)
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.

Ackreditering:
Ja