Välkommen till Kardiologi

Medicinsk enhet för kardiologi bedriver specialiserad och högspecialiserad hjärtsjukvård, både akut och elektiv (planerad) samt forskning och utbildning inom kardiologi. Verksamheten är förlagd till både Huddinge och Solna och omfattar behandling av patienter med exempelvis hjärtinfarkt, hjärtsvikt, förmaksflimmer, pacemaker, hjärtklaffsjukdom och medfödda hjärtfel.

Webbredaktör: Martine Larsson