Hjärtsvikt

Hjärtsvikt är en av våra vanligaste folksjukdomar. Ca 250 000 till 300 000 personer i Sverige har hjärtsvikt. Ju äldre man blir desto vanligare blir diagnosen.

Vår verksamhet

Hjärtsvikt kan gå med lindriga symptom men vissa patienter har svår hjärtsvikt och uttalade symptom. De vanligaste symptomen är andfåddhet vid ansträngning, trötthet och orkeslöshet. Den fysiska funktionsförmågan är sänkt. Svår hjärtsvikt är ofta förenad med en dålig prognos. Det är därför viktigt att ge rätt behandling i tid. Hjärtsvikt brukar delas in i tre grupper – hjärtsvikt med sänkt vänsterkammarfunktion (HFrEF), hjärtsvikt med lätt sänkt vänsterkammarfunktion (HFmrEF) samt hjärtsvikt med bevarad vänsterkammarfunktion (HFpEF). Etiologin skiljer sig åt, men symptomen är densamma.

Verksamheten inom flödet spänner från utredning av misstänkt och konstaterad hjärtsvikt till behandling av akut och kronisk hjärtsvikt. Behandlingen är i första hand medicinsk. Med insättning och upptitrering av ACEi/ARB eller ARNI, samt BB, MRA och SGLT2-hämmare. Patienter läggs i typfallet in akut (men kan även komma till hjärtsviktsmottagningen direkt), och sätts in på låga doser av sviktläkemedel. Sedan titreras läkemedlen upp via sviktsjuksköterskemottagningen, där patienterna även får information om sjukdomen, råd om livsstilsförändringar, tips om egenvård. Prover (elstatus) följs eftersom salter och njurfunktion kan påverkas. Vissa patienter kan ha nytta av devices, dvs svikitpacemaker (CRT-P/CRT-D) eller pacemaker med defibrilleringsfunktion, ICD. Som del i utredning och behandling av bakomliggande orsak kan åtgärd av kranskärlsförändringar behövas (PCI eller CABG) samt klaffåtgärd (perkutan eller operation). Vi utreder patienter med svår hjärtsvikt som kan bli aktuella för hjärttransplantation eller mekanisk hjärtpump (LVAD). Vi samarbetar med Skånes Universitetssjukhus i Lund samt Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg angående hjärttransplantationer.

En annan viktig del av verksamheten består av forskning och utveckling. Vi har doktorander både på sjuksköterske- och läkarnivå knutna till vår verksamhet.

Fakta

  • Karolinska Universitetssjukhuset har en stor hjärtsviktsmottagning.
  • Hjärtsvikt är en av de vanligaste hjärtsjukdomarna och hjärtsviktspacing (CRT) är en effektiv behandlingsmetod hos en viss typ av hjärtsviktspatienter. Vi började med detta först i Norden för 15 år sedan och utför idag cirka 100 CRT-operationer årligen. Frekvensen för lyckade CRT-operationer är hos oss 96 %. CRT- och ICD-ingreppen utförs av Patientflödet bradyarytmi.
  • Karolinska har en av Sveriges största LVAD-verksamheter och en stor hjärttransplantationsmottagning.
  • Vi har internationellt framstående forskare.
  • Flödet har två universitetssjuksköterskor som bedriver egen forskning, en biträdande universitetssjuksköterska samt fyra specialistsjuksköterskor med inriktning mot kardiologi.

Kontaktinformation

Namn: Michael Melin
Titel: Patienflödeschef, läkare
E-post: michael.melin@regionstockholm.se