Hjärtklaffsjukdom

Aortaklaffsjukdom; uttalad aortastenos är en allvarlig klaffsjukdom som har en hög mortalitet (25-50% inom ett år) om klaffen inte ersätts med en protes.

Vår verksamhet

Inom patientflöde Hjärtklaffsjukdom omhändertas patienter med aortaklaffsjukdom från alla sjukhusen i regionen, Gotland och Falun. Majoriteten av patienterna utreds på sina hemsjukhus och diskuteras på multidisciplinär hjärtkonferens. Patienterna följs upp på klaffmottagning under ett år för sin klaffsjukdom.

Många patienter är på grund av hög ålder och andra sjukdomar inte lämpliga för aortaklaffkirurgi vilket tidigare varit standardbehandling vid tät aortastenos. Kateterburen aortaklaffimplantation (TAVI = Transcatheter Aortic Valve Implantation) har utförts i Sverige sedan 2008, och denna teknik har i efterhand visat sig ha jämförbara resultat med kirurgi.

Proteserna som används vid TAVI har en konstgjord klaff av djurmaterial som sitter i en metallram. Klaffprotesen går att fälla ihop så att den kan monteras i en kateter som är 6 mm tjock. Den förs genom blodkärlen upp till den sjuka aortaklaffen. Sedan fälls den konstgjorda klaffen ut och trycker då den sjuka aortaklaffen åt sidan och ersätter den direkt. Det vanligaste är att klaffprotesen förs upp från pulsådern i ljumsken. Sövning behövs ej.
Ungefär 85 % av patienterna blir helt symptomfria eller betydligt bättre. Ett klaffingrepp har alltså i de flesta fall både en symptomlindrande och livsförlängande effekt. Andra samtidiga hjärtfel eller lungsjukdom kan dock medföra att man har kvar en del besvär med andfåddhet.

Komplikationer kan förekomma, men nyttan med ingreppet är betydligt större än risken. De allvarligaste komplikationerna är stroke och dödsfall (några procents risk). I 5-10 % av fallen trycker klaffprotesen på hjärtats nerver så att pulsen blir för låg. I så fall får du en pacemaker vid samma vårdtillfälle och pulsen blir normal igen. Det kan uppstå blödningar från stickställena i ljumsken, som i vissa fall kan behöva extra stygn för att stoppas. I några procent av fallen blir det ett måttligt läckage runt klaffprotesen, vilket kan leda till vissa kvarstående besvär med andfåddhet.
Patienterna vårdas på Kardiologisk avdelning samt Thoraxkirurgisk avdelning, Solna. Inläggningen föregås av ett inskrivningssamtal som vanligtvis sker veckan innan den planerade operationen.

Vi som arbetar inom patientflödet är specialiserade sjuk-och undersköterskor samt läkare med specialistkompetens inom interventionell kardiologi. Vi har ett nära samarbete med övriga läkare inom teamet då det är vanligt med samtidig hjärtsjukdom.
Alla patienter inkluderas i nationella kvalitetsregister SWEDEHEART. Årsrapport från registret publiceras varje år där kan man finna jämförelse med andra sjukhus i landet. Aktiv nationell och internationell klinisk forskning och utveckling bedrivs inom området.

Fakta

  • Aortastenos är den vanligast förekommande klaffsjukdomen och drabbar oftare män än kvinnor. Prevalensen ökar med stigande ålder och är ca 2 % hos individer över 65 år samt ca 9 % över 85 år. Aortaklaffskleros, dvs. en lindrig förkalkning av klaffen, kan ses hos ca 25-30 % av individer över 65 år.
  • Det finns en påtagligt ökad dödlighet inom patientgruppen, framför allt om sjukdomen lämnas obehandlad.
  • De främsta riskfaktorerna för att utveckla perifer kärlsjukdom är ålder, rökning, ärftlighet.
  • Kan endast behandlas med en konstgjord hjärtklaff antingen genom att byta klaff med öppen kirurgi (öppen bröstkorg) eller kateterburen aortaklaffimplantation (TAVI)

Kontaktinformation

Namn: Nawzad Saleh
Titel: Överläkare, Docent, Patientflödeschef
E-post: nawzad.saleh@regionstockholm.se