Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

Medicinsk enhet Övre buk utbildar idag 10 ST-läkare inom medicinsk gastroenterologi och hepatologi med roterande placering inom sektionerna mag- och tarmsjukdom, lever- och pankreassjukdom samt GI endoskopi.

Francesca Bello: "ST i Gastroenterologi och hepatologi - No guts no glory"

Våra ST-läkare utbildas enligt Socialstyrelsens målbeskrivning och Svensk Gastroenterologisk Föreningens särskilda rekommendationer. ST-tjänsten läggs upp i samråd med ST-chef, studierektor och handledare och handledningen sker enligt Socialstyrelsens riktlinjer och ges regelbundet av handledarutbildade läkare.

Vid placering inom Mag- och tarmsjukdom utbildas våra ST-läkare inom medicinsk gastroenterologi, specifikt inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD), neurogastroenterologi samt ovanliga gastroenterologiska sjukdomar. Avancerad behandling av IBD, ett nära samarbete med kolorektal kirurgi och radiologi med gemensamma multidisciplinära konferenser samt bred konsultationsverksamhet inom och utom sjukhuset ger ytterligare möjligheter till ett brett kunskapsinhämtande.

I ST-utbildningen ingår också utredningar av patienter med svåra motilitetsstörningar med tillgång till ett av Nordens mest kompletta laboratorier för fysiologisk undersökning av mag- och tarmkanalen.

Placeringen inom leversjukdom omfattar utredning och behandling av akuta och kroniska leversjukdomar. Även högspecialiserad vård med utredning inför levertransplantation, diagnostik och behandling av hepatocellulär cancer, avancerad behandling av portal hypertension samt uppföljning och terapi av komplicerad kolestatisk leversjukdom och hepatit C ingår. Det finns dessutom möjlighet till fördjupning inom området kroniska och akuta pankreasjukdomar genom auskultation på mottagning och dagvård.

Inom endoskopi utbildas du på GI Endoskopi som har elektiv och akut verksamhet. Här utbildas du inom basala diagnostiska procedurer och vid intresse även högspecialiserade endoskopiska undersökningar. De vanligaste undersökningar och behandlingar som förekommer hos oss är koloskopi, gastroskopi, sigmoideoskopi och polypektomi.

Forskning, utbildning och utveckling är en viktig del inom vår ST-utbildningen och det finns flera starka forskargrupper inom ämnets olika delverksamheter. De flesta av våra ST-läkare genomgår forskarutbildningen och några är redan disputerade.

Alla våra ST-läkare är involverade i utbildningsaktiviteter på flera nivåer riktade till läkarstudenter, ST-läkare och specialister.

Vi kan också erbjuda en givande sidoutbildning inom vår specialitet medicinsk gastroenterologi och hepatologi. Observera dock att intresset för sidoutbildning hos oss, framförallt inom hepatologin är stort. Anmäl därför ditt intresse så tidigt som möjligt så att vi kan möta dina önskemål.

Behandlingen av patienter med IBD kan du lära dig i Solna där vi har vår vårdvårdavdelning, mottagning, dagvård och endoskopienhet. Patienter med svåra motilitetsstörningar utredds däremot i Huddinge på vår mottagning för neurogastroenterologi och gastrolab. För ett optimalt utbyte ska placeringen i patientflödet mag- och tarmsjukdomar vara mellan 3 till 6 månader.

Den högspecialiserade hepatologin på Karolinska Universitetssjukhuset är koncentrerad till Huddinge. För att optimalt utbyte ska placeringen i patientflödet leversjukdomar varar mellan 3 till 6 månader. Är du särskild intresserad i pankreassjukdomar kan vi också erbjuda en ren sidoutbildning i pankreatologi.

Som läkare i sidoutbildning får du hos oss en handledare, en gedigen introduktion och vi erbjuder regelbundna internutbildningar. Handledningen sker enligt Socialstyrelsens riktlinjer och ges regelbundet av handledarutbildade läkare. Det ingår inga jourer i din sidoutbildning hos oss.

För ytterligare information välkommen att kontakta;

Aiva Lundberg Båve, tf. ST-chef medicinsk gastroenterologi och hepatologi, aiva.lundberg-bave@sll.se

Marjo Kapraali, ST-studierektor medicinsk gastroenterologi och hepatologi, marjo.kapraali@sll.se