Kontaktsjuksköterska

Kontaktsjuksköterska har i uppdrag att stärka patientens ställning i vården och skapa trygghet genom ökad delaktighet och kontinuitet under hela vårdkedjan. I arbetsuppgifterna ingår att guida patient och närstående genom vården, informera om nästa steg och vara tillgänglig för stöd och råd till egenvård, samt hantering och bedömning av symtom och biverkningar. Kontaktsjuksköterskan ska också vid behov remittera eller förmedla kontakter med andra yrkesgrupper, t ex dietist och kurator.

Som kontaktsjuksköterska är du ansvarig för att utforma Min Vårdplan (MVP) tillsammans med patienten. Du ansvarar för att informera patienten om planen med vården, varför, vad patienten kan göra själv för att må bättre, vilken information i övrigt som rekommenderas och vad som är viktigt för patienten. En av de viktigaste arbetsuppgifterna som kontaktsjuksköterska är att samordna vården tillsammans med ansvarig läkare och andra hälsoprofessioner.

En annan viktig arbetsuppgift är aktiva överlämningar till andra berörda vårdenheter eller vårdgivare, oftast både muntligt och skriftligt.

Som kontaktsjuksköterskan kan du arbeta med patienter under utredningsfasen, som ofta kräver koordinering och psykosocialt stöd för patienter och närstående. Kontaksjuksköterskan har en viktig roll vid diagnosbesked.

Vi har kontaktsjuksköterskor som arbetar inom alla delar av cancerbehandling, både inom den kirurgiska, onkologiska, eller hematologiska delen, både under och efter behandling. Kontaktsjuksköterskans roll under och efter behandling är avgörande för att patienten ska klara av behandlingen. Information före, under efter är en viktig arbetsuppgift. Hantering av biverkningar, symtom och råd till egenvård ingår i det dagliga arbetet och som kontaktsjuksköterska planerar och strukturerar sitt arbete självständigt tillsammans med de övriga i teamet. En del kontaktsjuksköterskor har egen mottagning. Arbete livsstil och stöd vid livsstilsförändringar ingår, t ex råd vid rökavvänjning och fysiskt aktivitet. Vi använder strukturerade bedömningsinstrument för att bedöma t ex rehabiliteringsbehov.

Vi har ett stort nätverk av kontaktsjuksköterskor på Tema Cancer och det finns fina möjligheter för utveckling.

För ytterligare information välkommen att kontakta;

Ann-Britt Johansson, Vårdenhetschef Medicinsk enhet Huvud-, hals-, lung- och hudcancer
ann-britt.j.johansson@regionstockholm.se