Sjuksköterska Medicinsk behandlingsavdelning

Sjuksköterskan på Medicinsk behandlingsavdelning (MBA) spelar en viktig roll i omvårdnadsarbetet runt temats patienter och träffar dem också oavsett var i deras sjukdomsfas patienter befinner sig. Hos oss kommer du få arbeta både med väletablerade läkemedel och med patienter som befinner sig i kliniska prövningar där det erbjuds både nya läkemedel men även välkända läkemedel i nya kombinationer. Därmed är du med och påverkar hur framtidens cancersjukvård utvecklas både medicinskt och omvårdnadsmässigt.

Du arbetar som behandlingsansvarig sjuksköterska vilket innebär att du informerar/ undervisar patient och anhörig om behandling och dess biverkningar samt att du administrerar cytostatika, antikroppsbehandling, immunterapi och blodtransfusion. Vi arbetar med kontinuitet för våra patienter då det är viktigt att skapa trygghet under behandlingsperioden.

Arbetsuppgifterna består av uppföljning av biverkningar och symtom från behandling och sjukdom samt rådgivning till patienter/anhöriga. Arbetet är självständigt vilket ställer krav på god organisationsförmåga och vilja till att arbeta självständigt och göra bedömningar av patienternas symtom.

Du har hand om bokningar av nya patienter och planering för detta samt viss telefonrådgivning. Du samarbetar främst med ansvarig läkare, kontaktsjuksköterska och forskningssjuksköterska för att patientens vårdplan och behandlingsschema ska följas.

Du arbetar med alla patienter inom Tema Cancer och har möjlighet att inhämta kunskaper om flera behandlingar och vara med i utvecklingen. För att utveckla omvårdnadskompetensen så finns möjlighet att engagera sig i olika ansvarsområden.

Våra avdelningar finns i Solna och Huddinge och möjlighet till rotation finns mellan avdelningarna.

För att jobba som sjuksköterska inom medicinsk behandling krävs svensk sjuksköterskelegitimation och det är meriterande om du har erfarenhet av cancervård sedan tidigare. Vidare behöver du ha en god samarbetsförmåga och ett tydligt patientfokus där du behöver hantera komplexa situationer och kunna göra självständiga bedömningar

Vi arbetar dagtid 40h/vecka.

Vill du veta mer om hur det är att arbeta som sjuksköterska på en medicinsk behandlingsavdelning, kontakta oss gärna.

För ytterligare information välkommen att kontakta;

Susanne Wallberg, Enhetschef Medicinsk enhet Centrum för Kliniska Cancerstudier
susanne.wallberg@regionstockholm.se