Undersköterska

I rollen som undersköterska ansvarar du tillsammans med sjuksköterskan i teamet för den basala omvårdnaden av patienterna. Det ingår även flera tekniska moment som exempelvis kateterinsättning, spolning av kateter, blodprovstagning, NEWS, EKG-tagning och såromläggningar.

Louise Ahlin: "Jag älskar mitt jobb som undersköterska då jag känner att det jag gör har betydelse. En variation av arbetsuppgifter - att lära sig nytt är roligt och givande. Alla kontakter jag knyter med nya människor varje dag, varje människa och situation är unik. Ett meningsfullt arbete på många sätt".

Som undersköterska inom Tema Cancer har du en mycket viktig roll i teamet. De olika vårdenheterna inom temat har varierande patientgrupper vars vårdbehov och vårdtid kan variera. Det gör att både arbetsuppgifterna och arbetstempot är mycket omväxlande vilket ger en bred kompetens inom ett flertal områden.

I rollen som undersköterska ansvarar du tillsammans med sjuksköterskan i teamet för den basala omvårdnaden av patienterna. Det ingår även flera tekniska moment som exempelvis kateterinsättning, spolning av kateter, blodprovstagning, NEWS, EKG-tagning och såromläggningar. Eftersom vi ofta bemöter patienter och anhöriga i kris innebär en stor det av rollen att vara närvarande hos patienten och kunna hantera situationer som innefattar att bemöta och stödja patienter och anhöriga med respekt och empati.

Att vara undersköterska hos oss innebär att du har ett stort ansvar och ger dig en bred grund inom yrket. Du får en individuellt anpassad introduktion med ett utarbetat och tryggt introduktionssätt. Vi erbjuder en utvecklande arbetsplats med möjlighet till kompetensutveckling där du som undersköterska erhåller teoretisk och praktisk kunskap med fokus på patienten. Vi arbetar flödesinriktat och vårt mål är att du ska kunna växa i din roll som undersköterska i en stimulerande arbetsmiljö.

För ytterligare information välkommen att kontakta;

Karolina Fridblom, Vårdenhetschef Medicinsk enhet Bröst-, Endokrina tumörer och Sarkom
karolina.fridblom@regionstockholm.se