Omvårdnadsansvarig

Omvårdnadsansvarig på Medicinsk enhetsnivå är en erfaren sjuksköterska med ansvar för att strategisk driva, följa upp och utveckla omvårdnad utifrån ett vård-, forsknings- och utbildningsperspektiv. I rollen ingår handledning, coaching och projektledning av utvecklingsarbeten tillsammans med chefer för omvårdnad.

Malin Backman: "Det bästa med mitt arbete som omvårdnadsansvarig är möjligheten att samarbeta med olika professioner, över gränser på alla nivåer, för att utveckla och förbättra vården för personer som har eller har haft cancer"

Du har tillsammans med chefer för omvårdnad ett helhetsansvar för kvaliteten inom verksamheten på Medicinsk enhetsnivå (ME) men även temaövergripande tillsammans i en ledningsgrupp för systematiskt kvalitetsarbete. Du arbetar med kvalitetsindikatorer, analyserar rapporter och diskuterar resultat med medarbetare och chefer samt arbetar med implementering av förbättringar för att upprätthålla en säker vård av god kvalitet.

Du har tillsammans med chefer för omvårdnad ett ansvar för att samordna och säkerställa kompetensbehov och arbeta med fortbildningsfrågor som till exempel introduktionsutbildning, specialistutbildningar samt mentorskapsprogram. Du ansvarar för att nätverka med Universitetssjuksköterskor/Biträdande universitetssjuksköterskor som arbetar i ditt ME och temaövergripande och stärka de medarbetare som vill utvecklas. Tillsammans med forsknings- och utbildningsansvarig ansvarar och ger du möjligheter för utveckling och forskning. Du samarbetar och leder omvårdnadsutvecklingen tillsammans med Omvårdnadsansvariga på ME-nivå och temanivå.

För att arbeta som omvårdnadsansvarig bör du har minst 8 års erfarenhet inom relevant verksamhet för kliniska expertkunskaper och erfarenheter. Du är specialistsjuksköterska med masterexamen och har undervisnings- och/eller handledarerfarenhet.

För ytterligare information välkommen att kontakta;

Yvonne Wengström, Omvårdnadsansvarig Tema Cancer
yvonne.wengstrom@regionstockholm.se