Specialisttjänstgöring

Det finns cirka 40 ST-läkare inom Tema Cancer där samtliga utbildas enligt Socialstyrelsens målbeskrivning och genomför halvtidskontroll. Våra verksamheter finns på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge. ST-tjänsten läggs upp i samråd med ST-chef, studierektor och handledare. Handledningen sker sedan enligt Socialstyrelsens riktlinjer och ges regelbundet av handledarutbildade läkare.

Webbredaktör: Nina Böö