ST Onkologi

Inom specialisttjänstgöring onkologi på Tema Cancer sker tjänstgöring inom samtliga sektioner med onkologiska diagnoser. Verksamheten bedrivs på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna samt Huddinge.

Oscar Wiklander: "Fantastisk arbetsplats med varierande uppgifter och utmaningar - från starka mänskliga möten till diskussioner om insättning av de senaste cancerbehandlingarna. Som ST-läkare, får man tillsammans med ett fantastiskt gäng kollegor, ta del av den spännande resa som pågår inom onkologin med mycket forskning och nya kommande behandlingar".

Inom Tema Cancer bedrivs högspecialiserad vård vilket innebär att vi ger alla typer av cancerbehandlingar och även behandlar av ovanliga sjukdomar. Tema Cancer har en väl utvecklad enhet för kliniska prövningar av nya cancerläkemedel samt en stor strålbehandlingsavdelning med mycket avancerade behandlingar. Som ST-läkare vid Tema Cancer har du möjlighet att arbeta för att patienten snabbt ska få tillgång till de senaste individbaserade målriktade behandlingarna.

Tema Cancer blev 2020 ett Comprehensive Cancer Center (CCC). Ackrediteringen som CCC innebär att verksamheten har en kvalitetsstämpel enligt kriterier uppställda av Organisation of European Cancer Institutes (OECI).  Karolinska Comprehensive Cancer Center samlar spetskompetens inom högspecialiserad cancervård och cancerforskning. Centret är en gemensam satsning av Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. Det är också det första ackrediterade Comprehensive Cancer Center i Sverige.

Karolinska Universitetssjukhuset har ett mycket nära samarbete med Karolinska Institutet och majoriteten av våra läkare under specialistutbildning har egna forskningsprojekt och många är disputerade eller disputerar under sin specialistutbildning. Vi fokuserar på multidisciplinärt samarbete och arbetar flödesvis kring diagnoserna i nära samarbete med andra specialiteter och med patienten i centrum. 

För ytterligare information välkommen att kontakta;

Christina Linder Stragliotto, ST-chef Medicinsk enhet Huvud-, hals-, lung- och hudcancer
christina.linder-stragliotto@regionstockholm.se