Klinisk omvårdnadsledare

Den kliniska omvårdnadsledaren inom slutenvården är en erfaren sjuksköterska som agerar som mentor och pedagogiskt stöd åt sina kollegor under arbetsdagen. I rollen som klinisk omvårdnadsledare ingår ansvar för att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet samt uppföljning i samråd med Omvårdnadschef (OVC). Funktionen spelar en viktig roll i omvårdnadsarbetet runt temats patienter för att trygga kompetensen runt patienten.

Jacqueline Omino: "Jag trivs i rollen för att jag med min erfarenhet och kunskap hjälper teamen att identifiera omvårdnadsbehov hos patienterna. Jag planerar och prioriterar omvårdnadsåtgärder som bidrar till bättre patientutfallsmått. Jag handleder genom att genomföra undervisningar bedside vilket ökar lärande och gör att vi kan arbeta evidensbaserat. Det som också är roligt med rollen är att jag kvalitetssäkrar och försäkrar att vi följer rutiner och riktlinjer".

Du arbetar som ett pedagogiskt stöd åt sjuksköterskor, undersköterskor och läkare vilket innebär att du har kunskap om de patienter som vårdas på avdelningen. Du deltar i rondarbetet, stöttar, agerar bollplank till sjuksköterskor gällande det dagliga arbetet samt undervisar bedside och handleder i avancerad omvårdnad. Vidare följer du upp kvalitetsindikatorer samt initierar utbildning och förbättringsområden inom ditt område för att säkra patientsäkerhet och kvalitetsarbete.

Arbetsuppgifterna innebär ett nära samarbete med OVC och medarbetargrupp. Att hålla morgonmöten, initiera rond samt reflektion. Arbetet är självständigt vilket ställer krav på god pedagogisk och organisatorisk förmåga samt vilja att arbeta självständigt och göra pedagogiska bedömningar av teamets behov av stöd och utbildning.

Du har ett ansvar att tillsamman med OVC följa upp och skapa aktiviteter för att säkerställa att kvalitetsindikatorerna upprätthålls samt att identifiera avdelningsbundna behov av utbildning och mätningar.

Du kommer att samarbeta med andra kliniska omvårdnadsledare inom Tema cancer på såväl ME-nivå som i nätverk inom temat. Ditt uppdrag är att dela information, idéer och förbättringsförslag för att utveckla omvårdnaden.

Våra slutenvårdsavdelningar finns både i Solna och Huddinge.

För att jobba som Klinisk omvårdandsledare inom slutenvården krävs svensk sjuksköterskelegitimation och Nivå 4 enligt Region Stockholms kompetensstege för sjuksköterskor i kliniks vård. Det är meriterande om du har erfarenhet av cancervård sedan tidigare. Vidare behöver du ha en god samarbetsförmåga och ett tydligt patientfokus där du behöver hantera komplexa situationer och kunna göra självständiga bedömningar

För ytterligare information välkommen att kontakta;

Camilla Hulberg, Vårdenhetschef Medicinsk enhet Övre buk
camilla.hultberg@regionstockholm.se