ST Hematologi

Inom Medicinsk enhet Hematologi utreds och behandlas patienter från Stockholmsregionen med alla former av blodcancer och benigna hematologiska sjukdomar med behandlingsresultat på nationell och internationell toppnivå. Vi är Sveriges största hematologiska klinik och har en stark forskningsprofil och ett stort antal kliniska studier inom hematologi.

Maria Andersson: "ST i hematologi - blodigt allvar i en trevlig och stimulerande lärandemiljö".

Inom vår medicinska enhet finns fyra patientflöden (PF), PF Koagulation, PF Lymfom, PF Benmärgssvikt och leukemi samt PF Myelom och en ST-sektion.

Som ST-läkare i hematologi på Karolinska Universitetssjukhuset gör du din hematologiplacering i både Solna och Huddinge och utöver det randningsplaceringar inom olika internmedicinska specialiteter. ST är utformad i enlighet med målbeskrivning för hematologi som är utformad i samverkan med Svensk Förening för Hematologi.

I vår verksamhet i Solna finns vårt patientflöde koagulation som är ett av Sveriges hemofilicentrum och som bedriver såväl mottagning som en stor konsultverksamhet för sjukhuset, regionen och landet gällande komplicerade koagulationsfrågeställningar. Som ST-läkare får man delta i samtliga delar av verksamheten under handledning av specialist.

I Solna har vi också patientflöde lymfom med en slutenvårdsavdelning, en mottagning och behandlingsavdelning. Här utreder, behandlar och följer vi patienter med alla typer av lymfoida maligna sjukdomar som tex lymfom, kronisk lymfatisk leukemi och akut lymfatisk leukemi. Som ST-läkare deltar man även här i alla delar av verksamheten och får mycket goda möjligheter att under sin utbildning träffa många patienter med olika diagnoser under lång tid. I slutenvården har vi också våra lymfompatienter som genomgår autolog stamcellstransplantation.

På Huddinge ligger tyngdpunkten på patientflöde benmärgssvikt & leukemi där tex patienter med akut myeloisk leukemi och myeloproliferativa sjukdomar utreds och behandlas på vår avdelning, mottagning och behandlingsavdelning. Här finns också patientflöde myelom där vi har större delen av Region Stockholms myelompatienter samlade. Vi har också ett mycket nära samarbete med Medicinsk enhet Cellterapier och allogen stamcellstransplantation (ME CAST) där alla ST-läkare har minst 3 månaders placering. Det är på denna enhet som våra hematologiska patienter som behöver det erhåller behandling med allogen stamcellstransplantation eller CAR-T-cellterapi.

Att göra ST på ME Hematologi innebär stora möjligheter att få bred kunskap inom alla delar av hematologin tillsammans med engagerade och kunniga kolleger. Vi har i verksamheten ett stort intresse för forskning och utbildning och målsättningen är att alla ST-läkare ska vara aktiva i någon form av forskningsarbete. De flesta som arbetar hos oss är disputerade och vi har ett stort antal pågående kliniska studier för våra patienter.

För ytterligare information välkommen att kontakta;

Maria Ljungqvist, Sektionschef Medicinsk enhet Hematologi
maria.ljungqvist@regionstockholm.se