Specialistsjuksköterska onkologi

Specialistsjuksköterska inom onkologi ansvarar för den onkologiska omvårdnaden av patienten före, under och efter en cancerdiagnos.

Carina Dahlén: "Våra patienter ger mig både utveckling och utmaningar som specialistsjuksköterska. Jag uppskattar varje dag jag får vara här och göra det jag tycker om tillsammans med patienter och kollegor!"

Som specialistsjuksköterska i onkologi ingår du i teamet runt patienten och ansvarar för avancerad omvårdnad av patienter med cancerdiagnos. Omvårdnadsarbetet innebär att förbereda, stödja och informera patienten inför onkologiska behandlingar, till exempel cytostatika, immunoterapi och strålbehandling.

Arbetet som specialistsjuksköterska inom onkologi är avancerat och självständigt och innebär att möta både patient och dess närstående i en svår situation. Fokus ligger i att lindra vanliga symtom och biverkningar vid cancersjukdom och behandling, exempelvis smärta, infektion och nutritionsproblem men även att arbeta preventivt med symtom och stötta i egenvård och uppföljning.

Du möter patienter i olika skeden i sin cancersjukdom, det vill säga vid kurativ intention, palliativt skede men också vid vård av livets slut. Förutsättning att lyckas med detta är förmåga till empatiskt och etiskt förhållningssätt.

För ytterligare information välkommen att kontakta;

Karolina Fridblom, Vårdenhetschef Medicinsk enhet Bröst-, Endokrina tumörer och Sarkom
karolina.fridblom@regionstockholm.se