Våra patienter har bättre prognos än någonsin tidigare och nu fortsätter vi att växa med utökat riksuppdrag!

Hos oss tar vi emot en bred onkologisk patientgrupp i blandade åldrar. Patienterna här har tumörsjukdom i bäckenområdet vilket bland annat innebär gynekologisk- och urologisk cancer samt tarmcancer. Sjukdomsstadium och prognos varierar med allt från nydiagnostiserad botbar sjukdom till sent palliativt sjukdomsskede.

Vi har numer ett riksuppdrag inom trofoblasttumörer och sarkom

Det innebär att patienter från hela landet kommer till oss för att få delar eller hela sin behandling.

Det här är ett utökat och spännande uppdrag som ger oss chansen att bli experter på dessa två mindre tumörgrupper. Uppdraget medför dock att vi behöver bli fler och vi söker nu efter er som är nyfikna på vad morgondagens cancervård har att erbjuda. Vårt mål är att bli den största och mest välfungerande onkologiska avdelningen i Stockholm, vill ni följa med på den resan? Sök jobbet här!

Mer om patientgrupperna

Elakartade trofoblasttumörer

har sitt ursprung i en graviditet och drabbar ofta kvinnor i fertil ålder. Sjukdomen uppstår ur trofoblasterna, embryots yttre cellager. Dessa kvinnor remitteras oavsett hemort till Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. På den onkologiska slutenvårdsavdelningen Bäckenonkologi ger vi hela eller delar av den onkologiska behandlingen. Tumörsjukdomen har en hög känslighet för cytostatika och vi botar de flesta kvinnorna med bibehållen fertilitet. 

Testikelcancer

är vanligast bland unga män. Prognosen är god, över 95 % blir friska efter behandling, även om sjukdomen i vissa fall hunnit sprida sig i kroppen. På avdelning Bäckenonkologi ger vi kurativt syftande cytostatika till patienter med spridd testikelcancer. Oftast handlar det om intravenös cytostatikabehandling under fem på varandra följande dagar som upprepas var tredje vecka. Patienten vårdas återkommande med planerade besök hos oss under en längre tid och detta medför att vi lär känna patienten och får följa med på hela behandlingsresan.

Vill du lära känna oss bättre och är nyfiken på avdelningen, ta kontakt med oss och boka in en hospitering. Välkomna!

Martina Ekspong, Omvårdnadschef
mobil: 072-581 59 11
martina.ekspong@regionstockholm.se

Anna Rehnström Minton, Omvårdnadschef
mobil: 072-581 58 97
anna.rehnstrom-minton@regionstockholm.se