Sjuksköterska inom Strålbehandling

Sjuksköterskan inom Strålbehandling behöver vara kommunikativ och ha ett intresse för patientinformation. Hos oss kan du arbeta med spännande och varierande arbetsuppgifter där avancerad teknik möter onkologisk omvårdnad.

Medicinsk enhet Strålbehandling består av tre olika områden som alla berör olika delar av patientens vårdkedja på Strålbehandlingen.

Strålförberedande

Som specialistsjuksköterska på den Strålförberedande delen av ME Strålbehandling arbetar du med att ta fram bildunderlag för dosplanering, tillverka fixationer eller dosplanera. Vi är de första som patienterna möter inför sin Strålbehandling och vi lägger därför stor vikt vid bemötande och information.

Extern strålbehandling

Som specialistsjuksköterska på extern strålbehandling arbetar du med att ge strålbehandling och onkologisk omvårdnad utifrån patientens specifika behov. I omvårdnadsarbetet ingår omhändertagande av symtom och biverkningar från sjukdom och behandling, patientinformation samt koordinering av patientens vård under pågående behandling.

Brachy

Som specialistsjuksköterska på brachyavdelningen arbetar du med att ge intern strålbehandling i nära samarbeta med läkare, fysiker och anestesipersonal. Arbetet innebär förrutom att ge behandling även förberedelser och eftervård. Patientinformation är en viktig del av arbetet.

 

För att arbeta som sjuksköterska på Strålbehandlingen krävs svensk sjuksköterskelegitimation eller röntgensjuksköterskelegitimation. För att arbeta med extern strålbehandling och brachybehandling behöver du dessutom ha en specialistutbildning inom Strålbehandling. Vi rekryterar löpande till betald uppdragsutbildning inom strålbehandling.

Vi arbetar dagtid 40h/vecka.

Vill du veta mer om hur det är att arbeta som sjuksköterska på Strålbehandlingen eller har du frågor om uppdragsutbildningen? kontakta oss gärna!

Hannah Mantzios, Omvårdnadschef Medicinsk enhet Strålbehandling
hannah.mantzios@regionstockholm.se

Anna Sundeman, Omvårdnadschef Medicinsk enhet Strålbehandling
anna.sundeman@regionstockholm.se