Sjuksköterska

Som sjuksköterska hos oss i Tema Cancer får du arbeta med den mest avancerade cancervården i Region Stockholm. Till oss kommer även patienter från hela Sverige då vi är ensamutövare av att deras behandling. I rollen som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnaden av patienten. Du är ”spindeln i nätet” och har kontakt med alla professioner kring patienten så som läkare, dietist, fysioterapeut med flera.

Sjuksköterskan leder och fördelar omvårdnadsarbetet tillsammans med undersköterskorna. Hos oss får du genomföra avancerade medicinsktekniska moment både i den onkologiska samt kirurgiska cancervården. Då vi är ett stort tema innefattar arbetsuppgifterna som sjuksköterska bland annat avancerad pre- och postoperativ kirurgisk omvårdnad, dagkirurgi, behandling med cytostatika eller immunoterapi, samt mottagningsarbete.

Eftersom vi ofta träffar patienter och anhöriga i kris innebär en stor det av rollen att vara närvarande hos patienten och kunna hantera situationer som innefattar att bemöta och stödja patienter och anhöriga med respekt och empati. Som sjuksköterska har du även ansvaret kring eftervårdsplanering för att patienten så snart som möjligt ska kunna återkomma till sitt hem, eller den instans där patienten för tillfället vårdas bäst.

Tema Cancer erbjuder dig som sjuksköterska en bred grund att stå på och du utmanas i ditt dagliga arbete för att öka din kompetens. Vi lägger stor vikt vid att kunna kompetensutveckla dig som sjuksköterska genom utbildning både teoretiskt och praktiskt i en stimulerande arbetsmiljö. Eftersom vi är Karolinska Universitetssjukhusets största tema har du som sjuksköterska möjlighet att växa och utvecklas i olika roller hos oss, dessa kan du läsa mer om på karriärsidan.  

För ytterligare information välkommen att kontakta;

Anna Wiberg, Vårdenhetschef ME Bäckencancer
anna.u.wiberg@regionstockholm.se